e-Boks retningslinjer for personvern

Land: Norge

Bruksområde:

Disse retningslinjene for personvern ("Retningslinjer for personvern") gjelder e-Boks A/S sin innsamling, bruk og beskyttelse av dine personopplysninger på nettsidene, appene til e-Boks, og andre digitale plattformer som e-Boks benytter seg av.

Innsamling:

e-Boks kan samle inn personopplysninger om deg på forskjellige måter, bl.a. a) når du registrerer deg som bruker, b) ved hjelp av informasjonskapsler og c) når du selv oppgir informasjonen, f.eks. ved å abonnere på et nyhetsbrev,

Personopplysninger:

e-Boks samler inn personopplysninger som a) navn, personnummer, identifikasjons- og kontaktopplysninger (adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato), b) innloggingsopplysninger, c) opplysninger om deg som selv har kommet med, f.eks. kredittkort- og betalingsopplysninger, d) opplysninger om din kommunikasjon med e-Boks, e) opplysninger om aktiviteten din i den digitale postkassen, f) opplysninger om operativsystemet på din datamaskin, mobile enheter og valgt nettleser, og g) IP-adresse.

Formål:

e-Boks behandler personopplysningene dine som et ledd i sin drift, bl.a. a) for å kunne gjøre tjenestene til e-Boks tilgjengelig for deg, b) for å kunne sende deg nyhetsbrev og markedsføre produktene og tjenestene våre, c) til anonymisert statistikk og analyse, d) til produktutvikling og forbedring av tjenestene våre, og e) til interne og administrative formål. Noen av opplysningene blir behandler på grunn av at dette er nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning.

Mottakere:

Hvis det er nødvendig kan e-Boks dele opplysningene dine med a) selskap i konsernet, b) it-leverandører og tredjepart som håndterer opplysningene dine på vegne av oss, c) myndigheter og virksomheter som du har registrert, d) virksomheter som du har godkjent deling med, og e) e-Boks sine samarbeidspartnere der dette er nødvendig for å kunne tilby deg en tjeneste som du har valgt. Overføringen utføres alltid i samsvar med gjeldende lovgivning, og – om nødvendig – med et på forhånd innhentet samtykke fra deg. e-Boks overfører ikke opplysningene dine til land som ligger utenfor EU/EØS.

Spesielt om personnummer:

Personnummeret ditt blir behandlet i følgende tre tilfeller: a) for å sikre at du er den rette mottakeren av meldinger b) for å identifisere deg når en avsender, som du ennå ikke har registrert, ønsker å sende meldinger til deg i e-Boks, og der du kan registrere avsenderen etterpå, og c) for elektronisk overføring, blant annet når du blir sendt videre til et annet nettsted og logget på automatisk via en lenke i en melding.

Juridisk grunnlag:

e-Boks håndterer personopplysningene dine enten a) basert på at du har gitt samtykke til det på forhånd, b) for å oppfylle en avtale med deg, eller c) i konkrete sammenhenger for å følge en legitim interesse. En legitim interesse kan bl.a. være å forbedre tjenestene våre, svare på henvendelser fra deg eller lignende.

Dine rettigheter:

Du har rett til a) å be om å få se personopplysningene dine, b) å få korrigert, slettet avgrenset bruken av opplysningene, c) å klage på håndteringen av opplysningene dine og d) overføring av data (dataportabilitet) under visse omstendigheter. Det betyr at du kan be om å få utlevert opplysningene som du selv har oppgitt til e-Boks i et lesbart format. Hvis det er teknisk mulig kan du også få opplysningene overført til tredjepart.

Henvendelser i forbindelse med dette avsnittet sender du inn via brukerstøtten til e-Boks på e-boks.no.

Samtykke:

Hvis e-Boks håndterer personopplysningene dine basert på samtykke, inkluderer samtykke til direkte markedsføring, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Dette endrer likevel ikke lovligheten til håndteringen som er basert på samtykke før det ble trukket tilbake.

Fortrolighet og oppbevaring:

Personopplysningene dine blir alltid håndtert i fortrolighet, uansett om du selv aktivt har gitt opplysningene, eller om opplysningene har blitt hentet inn av e-Boks på en annen måte. e-Boks oppbevarer kun personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre plikter.

Klager:

Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger og vår behandling, eller hvis du ønsker å klage eller bruke rettighetene dine under GDPR, kan du kontakte oss via funksjonen Brukerstøtte på nettsiden til e-Boks på https://brukersupport.e-boks.no/hc/no. Hvis du mener at e-Boks ikke løser klagen din, kan du kontakte det Danske Datatilsynet, Borgergade 28.5. 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, som er ansvarlig tilsynsmyndighet for e-Boks A/S behandling av personopplysninger. Du kan også alltid kontakte Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo, postkasse@datatilsynet.no, med dine klager og spørsmål. Disse kan imidlertid håndteres av det danske Datatilsynet alene eller sammen med det norske Datatilsynet, hvis det norske Datatilsynet ikke anser seg for kompetent til å utøve tilsyn. Hvis du rapporterer klagene dine til det norske Datatilsynet, vil Datatilsynet være ditt kontaktpunkt i saken selv om tilsynet utføres av Datatilsynet i Danmark.

Endringer:

Retningslinjene for personvern blir oppdatert kontinuerlig, og den nyeste versjonen finner du alltid på www.e-boks.no. Hvis det blir gjort vesentlige endringer eller avgrensninger, så vil du få en egen melding om det via e-Boks med minst en måneds varsel.

Personvernombud hos e-Boks:

Siden kjernevirksomheten vår er å sende elektronisk post mellom en avsender og en sluttbruker, og denne kan inneholde personopplysninger, så har e-Boks valgt å utnevne et personvernombud.

Generelle spørsmål om samtykke til personopplysninger og personvernlovgivningen kan rettes til personvernombudet hos e-Boks på følgende e-postadresse: DPO-team@e-boks.dk.  

 

Version 1.1. – 2020/01