15-06-2016

Stadig flere bedrifter tenker nordisk også når det gjelder sin digitale infrastruktur. De store aktørene innen bank, finans og telekom ligger først i løypa, og ser at IT-løsninger som fungerer på tvers av landegrensene gir bedre kundeopplevelse og styrket konkurransekraft.

tenk-nordisk.jpg

 

I takt med den økende globaliseringen har store bedrifter med virksomhet i flere land behov for en solid, digital infrastruktur som fungerer på tvers av landegrensene – enten dette gjelder i Norden eller globalt. Mange av disse bedriftene har både bedrifts- og privatkunder og er avhengig av velprøvde, sikre løsninger som kan integreres mot bedriftens egne IT-løsninger.

Bank- og finansnæringen i front

Bankene startet tidlig med digitalisering av tjenestene sine, og både Danske Bank og Nordea har lenge vært i front når det gjelder digitalisering - både overfor bedrifts- og privatmarkedet. Eksempelvis ser Danske Bank at både bedrifts- og privatkunder i økende grad befinner seg i ulike land – både fordi hovedkontor og filialer befinner seg ulike steder, men også fordi kundene flytter mer mellom landene enn tidligere.
Kommunikasjonsdirektør Susanne Søndahl Wolff understreker at e-Boks’ tilstedeværelse i både Danmark, Norge og Sverige har fordeler for de kundene som har ambisjoner om digitalisering på tvers av de nordiske landene.
"Vi ser at mange av de store private kundene jobber med å skape én virksomhet på tvers av landegrensene. e-Boks har lenge samarbeidet med både Nordea og Danske Bank om å levere en felles, digital infrastruktur til alle deres nordiske filialer, og valget av én felles IT-løsning er med på å styrke business caset som ligger i det å være nordisk", forteller hun.

Ulike tilnærminger

De nordiske landene har valgt ulike tilnærminger til digitalisering, og offentlig sektor i Danmark, Norge og Sverige har valgt ulike løsninger. I Danmark har både det offentlige og de fleste private bedrifter valgt å satse på samarbeid med e-Boks. I Norge er det to leverandører av digital postkasse som deler markedet, hvor e-Boks er den ene, slik at forbrukerne selv velger sin leverandør. I Sverige er offentlig digital post ennå i en tidlig fase, men digitaliseringen går raskt fremover også her – og myndighetene åpner for samarbeid med private aktører slik at de kan integrere sin løsning med det offentliges «Mina meddelande».
Det at forbrukerne har forskjellige løsninger for digital post fra det offentlige, gjør at de private bedriftene må velge hvilken teknologi de skal satse på. Hvilken løsning har størst utbredelse blant kundene? Hvem kan levere en løsning som kan hjelpe oss med å bli mer digitale? Og hvilke aktører har løsninger som fungerer på tvers av landegrensene?

Én nordisk organisasjon

I takt med den stigende internasjonaliseringen, styrker e-Boks løpende sin nordiske organisasjonen.
"Vi har en stor organisasjon i Danmark, og er godt på vei både i Norge og Sverige. Salgsorganisasjonene i Norge og Sverige samarbeider tett med vår danske organisasjon – og vi har selvsagt én felles, digital infrastruktur", avslutter Susanne Søndahl Wolff.