03-03-2017

Norsk Sykepleier Forbund (NSF), med 108.000 medlemmer, er kommet langt med digitaliseringen av sin medlemskommunikasjon. Bare i løpet av de tre siste årene er portokostnadene redusert med 70 prosent. Når NSF nå implementerer e-Boks` integrerte portalløsning som en del av deres «Min Side»-løsning, er målet å tilby enda mer brukervennlig kommunikasjon og dermed bedre service overfor medlemmene.

"Vi ser at e-Boks er den aktøren som har kommet lengst med tanke på denne type sikre digitale løsninger. De har en gjennomprøvd løsning med svært gode referanser. I tillegg har de en moderne infrastruktur som legger til rette for en sømløs integrering", sier Pål Kristen Rønnevik, administrasjonssjef i NSF.

En integrert del av NSFs «Min Side» løsning

e-Boks integreres i NSFs egen «Min Side». Her finnes det ulike typer funksjonalitet som e-Boks’ løsning skal effektivisere og forbedre. Målet er at all kommunikasjon mellom NSF og deres medlemmer i fremtiden skal foregå digitalt. Blant annet kan medlemmene gå inn og lese dokumenter fra NSF, få oversikt over fakturaer, kontingenter og forsikringspapirer, samtidig som de kan lagres trygt og sikkert.

I dag får medlemmene tilgang til noen forsikringsdokumenter inne på sin «Min side», men det tar altfor lang tid å generere disse som en pdf. Dette vil endres med e-Boks, og alle dokumenter vil finnes på profilen til hvert enkelt medlem. I tillegg får medlemmene også tilgang til en fakturakopi, noe mange har etterlyst.

nsf-case-2.jpg

Mer fornøyde medlemmer

NSF representerer over 108.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter – og de fleste medlemmene har også forsikringer gjennom Sykepleierforbundet. Deres avtale- og forsikringsdokumenter vil i tiden fremover legges inn på «Min Side», og dette tilsvarer flere millioner dokumenter årlig.

Vi forventer en stabil, sikker og god løsning som vil gi våre medlemmer god service, spesielt med fokus på betaling. Dette vil også bidra til å redusere portokostnader ytterligere.

Vi håper også at medlemmene blir mer fornøyde med våre innkrevingsprosesser. Vår erfaring er at digital kommunikasjon bidrar til en høyere betalingsrate og at flere betaler fakturaene i tide.

Nye løsninger

Tidligere benyttet NSF en løsning som verken var tilstrekkelig stabil eller rask nok. Med e-Boks på laget vil Sykepleierforbundets medlemmer oppleve forskjellen ved målrettede digitaliseringsprosesser.

"Vi ønsker å posisjonere oss som en aktør som tar i bruk de nyeste løsningene, og implementeringen av e-Boks er en viktig del av dette. Med implementeringen av e-Boks vil kanskje også antallet henvendelser til vårt tradisjonelle medlemssenter og forsikringskontor reduseres", avslutter Rønnevik.