15-01-2017

Vi lever i en spännande tid. Ny teknik har lett till att vi helt har ändrat hur vi lever våra liv och digitaliseringen ger oss möjligheter vi aldrig sett maken till. Artificiell intelligens och smarta prylar utvecklas i en rasande takt och IoT-tekniken blir en allt viktigare del av vår vardag. 


e-Boks är Nordens ledande aktör inom digital dialog. Vårt mål för 2017 är att använda vår breda erfarenhet inom användarbeteenden och digitala trender till att hjälpa våra kunder ännu mer. Därför vill vi berätta vad vi ser som de viktigaste trenderna inom digitalisering, vad det innebär för företag och andra teman vi tror våra kunder kan ha nytta av. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att bli än mer konkurrenskraftiga. Nedan hittar du våra spaningar kring vilka trender som kommer påverka oss mest framöver. 

future-trends-se-lille_mini.jpg

 

Framtidens bank

Digitaliseringen har redan lett till en utveckling av det vi ser som traditionella branschgränser för banker och de senaste åren har vi sett ett flertal exempel på aktörer från andra branscher har gett sig in i bankbranschen. Bankerna går därför inte bara en kamp mot varandra, utan även mot helt andra branscher. Vad betyder detta för bankerna och hur ser framtidens bank ut?

Blockkedjerevolutionen

Blockkedjan är en teknik bestående av ett slags offentlig logg över alla godkända transaktioner av bitcoins. Tekniken gör den allt mer digitala vardagen säkrare och implementeringen tros spara bankerna 20 miljarder dollar årligen fram till 2022. Men det är inte bara inom banksektorn som blockkedjan är viktig, säkerhetssystemet i tekniken gör också att företag inom andra branscher kan se om någon har missbrukat deras data. Det är en av flera anledningar till varför många företag ser över möjligheterna att implementera blockkedjan i deras eget system.

Nya betalningslösningar

Inom betalningssektorn ser vi stora förändringar de kommande åren. Kontanter börjar försvinna och snart kommer troligen pinkoder helt ha ersatts med olika typer av biometrisk identifiering. De nordiska bankerna ligger långt framme inom digitalisering, men är inte världsledande. Leverantörer av betalningslösningar måste våga vara innovativa om de ska lyckas de kommande åren.

Nya krav på hantering av personuppgifter

Under 2018 implementerar EU en ny dataskyddsförordning som bland annat ökar kraven på hur företag samlar in och hanterar användardata. Målsättningen med det nya direktivet är att ge individen mer makt. Trots att det nya regelverket kan leda till nya kostnader för många företag kommer det också med en hel del fördelar. Bland annat kommer alla aktörer som riktar sig till medborgare inom EU att behöva förhålla sig till samma regler. Detta betyder att de små svenska företagen konkurrerar på samma villkor som de stora globala företagen, såsom Google och Amazon. Tekniken vi dagligen omger oss med skapar utmaningar vi tidigare inte har tänkt på. Vilka rättigheter ska egentligen individen ha när det kommer till vad som är bäst för samhället? Och vem har kontroll på informationen vi delar? Se mer här.

Digitaliseringen inom sjukvården

Trots människokroppens oändliga komplexitet fortsätter de tekniska lösningarna inom medicinen att utvecklas – och sjukvården står inför stora förändringar i framtiden. Biometriska sensorer ger läkarna en närmast oändlig uppsättning med information om patienterna och detta används till att ställa diagnoser tidigare och mer träffsäkert. I tillägg kommer sättet vi lagrar information på, och hur vi kommunicerar med patienter att fortsätta utvecklas. Digitaliseringen inom sjukvården är avgörande för att vi i framtiden ska lyckas hantera det faktum att vi har en allt äldre och sjukare befolkning.

Device mesh – större nätverk av enheter
I takt med att fler och fler saker i vår närhet blir uppkopplade, finns större möjlighet att koppla samma dessa i ett nätverk, så att de kan interagera med varandra. Intelligent prylar som kommunicerar med varandra kommer kunna ge oss än större möjligheter i vardagen. Möjligheterna med stora nätverk av enheter är oändliga och företag bör i framtiden tänka på integrerade nätverk snarare än individuella föremål.

Vad händer med oss?
Digitaliseringen ger oss enorma möjligheter, men samtidigt ser vi ett skifte i konsumenternas preferenser och behov. Människor vill ha matvarorna levererade till dörren för att det är smidigt, men också för att det ger en nostalgisk känsla likt att mjölkbudet kommer till dörren. Vissa tablets utvecklas för ge en papperslik känsla när man bläddrar, även om det är helt digitalt. Är vi på väg in i en framtid som är så digital, att vi börjar längta tillbaks till det analoga? Och vad får i så fall det för konsekvenser för företagen?

Följ med i artiklarna som vi kommer att publicera här framöver, så får du svar på dessa frågor och mycket mer.