07-03-2019

Siden januar 2019 har private virksomheter vært nødt til å følge kravene i EUs personvernlovgivning, GDPR, om kryptering av e-post som inneholder følsomme og fortrolige opplysninger. Dette har skapt trafikk hos Timengo, som sammen med e-Boks nå kan tilby en sikker dialog gjennom en kryptert e-postløsning til både private virksomheter og det offentlige.

 

All kommunikasjon mellom det offentlige og private skal krypteres. Det har vært et krav siden 2008. Men fra januar 2019 har private virksomheter som sender e-post til privatpersoner og andre virksomheter de samme kravene. Timengo DPG, som tilbyr en krypteringsløsning via integrasjon med e-Boks gjør at private virksomheter kan oppfylle kravene i GDPR-reguleringen.

"Vår kjerneytelse er det vi kaller en Digital Privacy Gateway, eller DPG, og dette er en portal der brukeren kan sende sikker post. Dette blant annet fordi den støtter kravene til kryptering av e-post" sier Andreas Mortensen, salgsdirektør hos Timengo i Danmark.

"DPG kan integreres rett i kundenes egne Exchange- eller Exchange Online-miljø. Etter at vi implementerte e-Boks som en del av vår løsning, er det nå mulig for kundene våre å sende post rett til CPR- eller CVR-nummer, og det sikrer at meldingen treffer den rette mottakeren" sier Andreas Mortensen.

 

Kryptering øker sikkerheten

Timengo DPG støtter kryptering av e-post, slik at den er sikker når det skal sendes meldinger mellom virksomheter, det offentlige og innbyggere. Ved at e-postene blir kryptert så kan avsenderen være sikker på at ingen andre enn mottakeren kan lese innholdet.

"e-Boks støtter digital dialog, som er en av de tjenestene som kundene våre oftest etterspør. e-Boks er i tillegg et sterkt varemerke, og en anerkjent kommunikasjonskanal som kundene våre har tiltro til. Derfor ga det mening å gjennomføre en integrering av e-Boks i vår løsning".

Dokumentasjon i fokus

Flere av kundene til Timengo er forpliktet til å dokumentere, rent juridisk, at de har sendt noe til en mottaker. F.eks. er pensjonsselskap ifølge dansk lovgivning forpliktet til å sende informasjon til kundene sine om hvordan investeringen deres har utviklet seg. Når kommunikasjonen skjer via e-Boks så kan det dokumenteres, og det sikrer avsenderen juridisk.

"Flere av kundene våre har et juridisk behov for å kunne dokumentere at distribusjon til mottakeren har tatt plass. e-Boks sikrer dette da mottakeren får en kvittering på at meldingen er sendt, og det gjør det enkelt og behagelig for kundene våre" forteller han.

"I tillegg har vi kunder som har klart å effektivisere den interne arbeidsflyten som involverer dialog med kunden fra ca. 14 dager til én dag. Det gir mening og verdi for kunden" sier han.

Ifølge Andreas Mortensen gir e-Boks også mening for mottakeren:

"e-Boks samler alle de viktige dokumentene på ett sted, slik at det er enkelt å holde oversikt over regninger, lønn, osv. Derfor er det ikke bare virksomheter som har fordel av at e-Boks brukes som kommunikasjonskanal. Det har også mottakerne."

 

Slik sikrer e-Boks kommunikasjonen din

  • Data som sendes mellom avsender og mottaker via e-Boks blir kryptert, og dermed kan ikke andre se dataene som sendes. Det sikrer en fortrolighet mellom avsender og mottaker.
  • e-Boks bruker et godkjent sikkerhetssertifikat, som er integrert i de fleste nettlesertypene.
  • Den sikre forbindelsen til e-Boks oppnås ved bruk av sikkerhetsprotokollen TLS (Transport Layer Security), og denne er innebygget i alle moderne nettlesere.

 

Hvis du vil høre mer om hvordan e-Boks kan hjelpe din virksomhet med å oppfylle kravene i EUs GDPR-regulering via krypterte e-poster, så ta kontakt med Odd Gunnar Olsen, Head of Sales Norway hos e-Boks.