07-05-2015

Med udviklingstiltag for næsten 37 mio. kr. i det seneste år er der satset stort på produktudvikling hos e-Boks. Dette skal fremtidssikre den digitale platform til vækst både i og uden for Danmark. Trods den markante oprustning præsenterer e-Boks A/S et solidt resultat for 2014, viser koncernens årsregnskab.

e-Boks A/S omsatte i 2104 for 147,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 38% sammenlignet med året før. Væksten skyldes både en stigning i dokumenter samt nye forretningsområder som er introduceret til flere kunder, forklarer Henrik Andersen, adm. direktør i e-Boks:

"Indførelsen af Digital Post fra det offentlige, som trådte i kraft 1. november 2014, har naturligvis medført en tilgang af nye brugere. Men en lige så væsentlig forklaring er, at udviklingen af nye funktioner har betydet, at vores afsendere i dag bruger e-Boks til stadig flere kommunikationsopgaver. Det gælder f.eks. muligheden for digital signering, som især bankerne har taget til sig. Nu kan eksempelvis låneaftaler og oprettelsesdokumenter sendes ud til kunderne i e-Boks og underskrives digitalt samme dag," fortæller han.

Ny e-Boks har krævet ressourcer

Koncernens resultat af primær drift (EBIT) blev 28,9 mio. kr. for året 2014. Resultatet betegnes som tilfredsstillende i betragtning af, at der er brugt mange ressourcer på udviklingen af "Ny e-Boks", som blev lanceret i sensommeren sidste år. Ny e-Boks indeholder både ny brugergrænseflade og en delvist nyudviklet teknisk platform bag systemet.

"Vi har satset kraftigt på en videreudvikling af e-Boks løsningen. Det er et udtryk for, at vi vil have en stærk løsning, som er alsidig nok til at kunne matche forskellige behov. For eksempel tovejs-dialog, hvor vi tager hensyn til individuelle behov, hos både afsender og modtager. Vi skal videreudvikle e-Boks i flere nye retninger. Derfor er det også vigtigt, at vi har en sund forretning – og dermed ressourcer til yderligere forretningsudvikling," siger Henrik Andersen.

Vækst både i Danmark og internationalt

I alt håndterede e-Boks 249 mio. digitale dokumenter i 2014. Prognoserne for 2015 lyder på fortsat solid vækst. Visionen er at fortsætte både den teknologiske udvikling og udbredelsen af e-Boks. For digitaliseringsopgaven er langt fra løst endnu – også selvom 2014 var en milepæl på den rejse mod digital post, som startede i Danmark med etableringen af e-Boks for 14 år siden:

"Alle danske virksomheder og tæt på 90% af alle danske borgere modtager nu Digital Post fra det offentlige. Vi har for nylig vundet udbuddet om at levere løsningen til det offentlige Danmark i yderligere tre år, og vi er stolte over også at være med til at løse digitaliseringsopgaven i Norge. Men vi opererer på et område, hvor tingene går lynhurtigt, datamængden stiger eksplosivt, og de mobile enheder omdefinerer hele adfærden hos brugerne. Derfor skal vi løbende fortsætte med at forbedre brugeroplevelsen og tilpasse os en omskiftelig virkelighed," slutter Henrik Andersen.