21-06-2018

Utbredelsen av digital post går fortsatt sakte i Norge. Til gjengjeld har både nåværende og potensielle kunder store forventninger til e-Boks sin strategi om å åpne plattformen, slik at partnere kan tilby tjenestene sine.

 

I Norge har e-Boks de siste årene arbeidet strategisk med finans- og forsikringssektoren, og samtidig har man økt aktiviteten mot partnere og distributører. I dag er det opprettet 2,6 millioner postkasser via e-Boksløsningen i Norge, og herav har ca. 330 000 nordmenn opprettet en digital postkasse hos e-Boks. På avsendersiden har e-Boks mer enn 648 direkte kunder, hvorav mange offentlige myndigheter i Norge, og hvor de fleste bruker e-Boks som sikker dokumentdistribusjon. Til tross for den store innsatsen, går utbredelsen av de digitale postkassene sakte. Og den manglende kritiske masse både på avsender- og mottakersiden har en selvforsterkende effekt, sier den norske landssjefen Geir Aasen: "Den største utfordringen er fortsatt at det blir sendt for lite relevant informasjon til de digitale postkassene. Noen myndigheter bruker fortsatt sine egne portaler eller papirløsninger, og det manglende volumet og relevans betyr at brukerne ikke kan se verdien med å ta i bruk digitale postkasser," sier Geir Aasen. Ved utgangen av 2017 viste statistikken likevel en betydelig økning i antall kommuner som begynner å sende dokumenter digitalt. "Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) har gjort et godt stykke arbeid med å knytte kommunikasjonskanalen til de norske kommunene til digital post, og nå er alle de største kommunene tilkoblet. Men det blir avgjørende at kommunene også flytter kommunikasjonen med innbyggerne over på den digitale kanalen," legger  han til.

Mer enn bare post

Mens postsiden utvikler seg sakte, ser Geir Aasen til gjengjeld et stort potensiale i satsingen på åpne API-er, som er et sentralt punkt i e-Boks sin nye strategi. Det bekreftes av en rekke møter med både nåværende og potensielle partnere, hvor han har presentert planene for 2018: "En digital postkasse er ikke så attraktiv hvis den kun fungerer som arkiv. Men det faktum at e-Boks nå velger å åpne sin plattform og stille ut API-er, gir helt nye muligheter. Det gjør oss interessante for nye avsendere og partnere som ønsker å integrere tjenestene sine med e-Boks – og det blir tatt meget godt imot i  markedet," sier Geir Aasen. Han fortsetter: "Flere av kundene våre har uttrykt ønske om en mer åpen plattform. e-Boks Plus-konseptet som vi kommer med i 2018, vil appellere både til interesseorganisasjoner, medlemsorganisasjoner og private aktører. Partnerskapene vil føre til at e-Boks-appen bliver en langt mer relevant løsning for nye brukere, så jeg er overbevist om at det blir den største tiltrekningskraften framover."

Har du spørsmål om e-Boks, kan du gjerne kontakte e-Boks Norge, på tlf. +47 22 89 85 00, eller på e-post salg@e-boks.no.