19-06-2018

PensionDanmark, som er et dansk pensjonsselskap, bruker robotteknologi i kombinasjon med e-Boks til å utbedre feil i innbetalinger fra private og offentlige virksomheter. Løsningen reduserer pensjonsselskapets omkostninger og styrker kundeopplevelsen.

 

PensionDanmark har knapt 725 000 medlemmer som hver måned til sammen mottar knappe 1,1 milliarder i pensjon fra arbeidsgiverne sine. 98 prosent av innbetalingene er feilfrie og går direkte inn på medlemmenes konti, men i to prosent av innbetalingene er det feil. Feil som tidligere kostet pensjonsselskapet enorme personalressurser å håndtere, men som i dag håndteres av roboter. Og det vises på bunnlinjen. "Selv om to prosent høres lite ut, så er det svært mye når vi har det volumet som vi har. Det tilsvarer 15 000 feil hver måned. Tidligere ble feilene utbedret gjennom telefonisk kontakt med virksomhetene og manuell saksbehandling. I dag håndterer robotene både saksbehandlingen og kommunikasjonen med virksomhetene via e-Boks," sier Flemming Tovdal Schmidt, som er direktør i PensionDanmark med ansvar for Kunder, Kundeservice og IT.

 

e-Boks styrker brukeropplevelsen

De aller fleste av virksomhetene som betaler inn til PensionDanmark, er tilfredse med å få den digitale feilpåminnelsen gjennom e-Boks i stedet for ved å bli oppringt. "Robotens dialog med selskapene er mer effektiv enn måten det ble gjort på tidligere. Virksomhetene får korrigert raskere når det oppstår en feil fordi påminnelsen sendes til  e-Boks. For mange bedriftseiere som ofte er på reise eller har det svært travelt, er det mer praktisk med en e-Bokshenvendelse som de kan forholde seg til når det passer i stedet for et telefonanrop på et ugunstig tidspunkt," sier Flemming Tovdal Schmidt.

 

24-timers service

Robotene arbeider 24 timer i døgnet med å håndtere innbetalinger med feil. En feil kan være manglende CPR-nummer på en innbetaling eller angivelse av en feil lønningsperiode. Straks roboten registrerer feilen, sender den en beskjed via e-Boks til arbeidsgiverne om å rette opp feilen. "Fordelene som robotene gir, gjenspeiler seg i en kombinasjon av lavere omkostninger og bedre kundeservice. Med en påminnelse via e-Boks korrigerer arbeidsgiverne feil mye raskere enn før da vi  ringe til bedriftene manuelt. Nå er bortimot 99 prosent av innbetalingene feilfrie. Det er en stor fordel for oss og kundene våre," sier direktøren.

 

En blanding av maskiner og mennesker

Selv om regnearket sier at PensionDanmark sparer en og en halv til to millioner kroner bare ved hjelp av robot-feilrettingen på arbeidsgiverinnbetalingene, og tendensen går mot å erstatte menneskelig arbeidskraft med digital, så er ikke målet å redusere arbeidsstokken. Flemming Tovdal Schmidt har tro på at en god blanding av medarbeidere og maskiner er det som fremover vil gjøre forskjellen: "Vårt mål er ikke at vi skal kvitte oss med rådgiverne. Vi ønsker å gjøre kundeservicen bedre – og robotene gir oss mulighet til det. Løsningen frigjør tid for  rådgiverne våre, slik at de er tilgjengelige for kundene i stedet for at de sitter med manuell saksbehandling som f.eks. korrigering av feilaktige innbetalinger," avslutter han.

 

Har du spørsmål om e-Boks, kan du gjerne kontakte e-Boks Norge, på tlf. +47 22 89 85 00, eller på e-post salg@e-boks.no.