21-06-2016

25. mai 2016 trådte den nye persondataloven fra EU i kraft. Loven, som skal være implementert i løpet av to år, sier blant annet at personopplysninger ikke kan distribueres i usikre kanaler.

eu-lov-haandtering-personopplysninger.jpg

 

Alle selskaper som opererer i EU/EØS må i løpet av de neste to årene forholde seg til skjerpede krav i den nye personvernreguleringen som trådte i kraft i mai 2016.

Persondataloven erstatter tidligere nasjonale lover på området. EU-lovgivningen skal sikre bedre beskyttelse av personopplysninger og skal sikre enhetlige regler for håndtering på tvers av EU-landene. Et sentralt punkt er kravet om at persondata kun må distribueres i sikre kanaler. Dette gjelder alle opplysninger som kan brukes til å identifisere enkelterpersoner - fra en persons fulle navn og personnummer til helse- og kredittopplysninger.

Høye bøter

Langt fra alle virksomheter har i dag full kontroll på sikkerheten i deres digitale kommunikasjon, så mange bedrifter har en stor oppgave foran seg. Det er all grunn til å ta persondatalovgivningen på alvor. Bøtene for brudd på lovgivningen ligger på opp til fire prosent av selskapets totale omsetning- dog med et tak på 20 millioner euro. Dette kan derfor ha store konsekvenser for organisasjoner som ikke følger regelverket, sier Jacob Zwicki, sikkerhetssjef hos e-Boks:


"I den gamle persondataloven har det også vært spesifikke krav til sikkerhetsnivået, men fordi konsekvensene for overtredelse har vært relativt beskjedne, er det ikke alle selskaper som har tatt dette like alvorlig. Med de nye bøtesatsene kommer dette nå på dagsorden."

 
"Alle e-Boks’ løsninger blir tilpasset den nye persondatalovgivningen slik at de lever opp til kravene for sikker infrastruktur innen 25. mai 2018. Det betyr at alle dokumenter som våre kunder sender gjennom e-Boks er innunder lovgivningen - enten det er ansettelseskontrakter, lønnsslipper, helsejournaler, kontoutdrag eller annet. Ved å bruke e-Boks som kommunikasjonskanal slipper avsenderne å forholde seg til håndteringen av hver dokumenttype, fordi vi tilbyr en samlet pakke hvor alt er sikkert håndtert i tråd med regelverket".

Kontakt e-Boks hvis du ønsker å høre mer om hvordan e-Boks sikrer dine selskapsdata, så de lever opp til de nye EU kravene.