30-01-2019

Dialogen mellan företag, kunder och samarbetspartners sker i allt större omfattning digitalt. e-Boks är din garanti för säker digital kommunikation med möjlighet till tvåvägskommunikation mellan avsändare och mottagare.

 

Övergången till digital kommunikation och införandet av skärpta personuppgiftshanteringskrav i och med EU:s personuppgiftsförordning GDPR, ställer nya krav på säkerhet som för vissa företag uppfattas som en utmaning. Med ”Säker digital dialog” i e-Boks är ditt företag garanterat att efterleva kraven för GDPR eftersom dialogen mellan avsändare och mottagare sker i en och samma kanal – en kanal där man har koll på hanteringen av känsliga personuppgifter. Samtidigt ger lösningen företag, kunder och samarbetspartners möjligheten att kommunicera direkt i e-Boks.

Kim Konstantin Sølbeck, Nordic Head of e-Boks Solution, berättar här om fördelarna för både avsändare och mottagare när de nyttjar e-Boks’ ”Säker digital dialog”.

Enligt en ny undersökning bland e-Boks’ användare i Danmark (som e-Boks ligger bakom), föredrar 88 procent av användarna att kunna svara direkt i e-Boks på ett utskick från t.ex. deras kommun eller försäkringsbolag. Det är nu möjligt tack vare ”e-Boks Säker digital dialog”.

De flesta företag har tidigare bara använt e-Boks’ lösning till att skicka dokument till mottagaren i e-Boks – d.v.s. via envägskommunikation. Nu är det alltså möjligt att föra en säker dialog mellan avsändare och mottagare i en och samma e-Boks-lösning, vilket innebär att ditt företag kan ta steget från envägs- till tvåvägskommunikation direkt i e-Boks.

Säkerhet i kommunikationen

En av fördelarna med ”e-Boks Säker digital dialog” är att både avsändare och mottagare garanteras säkerhet när kommunikationen sker i e-Boks’ säkra miljö. Som avsändare behöver du aldrig mer oroa dig över böter som ett resultat av att inte ha levt upp till reglerna i GDPR – och som mottagare kan du känna dig säker på att dina känsliga personuppgifter inte hamnar i fel händer. Allt detta bidrar till att skapa en trygghet mellan användare och företag.

Därutöver kan användarna skicka svar och tillhörande bifogad dokumentation via ”Säker digital dialog”, så att även dessa konfidentiella uppgifter stannar i samma ”tråd” och hanteras på samma säkra sätt i förhållande till GDPR. På samma sätt understöder lösningen möjligheten för t.ex. en medborgare som gärna vill komma i kontakt med en särskild kommunal avdelning att göra det genom att själv starta en dialog på eget initiativ.

Användning av svarsformulär

En annan stor fördel med ”Säker digital dialog” är möjligheten att använda svarsformulär – direkt i e-Boks. 95 procent av användarna svarar att de finner det attraktivt att kunna fylla i och returnera ett formulär, t.ex. ett samtyckesformulär direkt i e-Boks, istället för att skriva ut det, fylla i det och därefter skanna och skicka det i retur.

Integrerbart system

Lösningen gör det samtidigt möjligt för ditt företag att skapa en eller flera digitala brevlådor i e-Boks vilket gör kommunikationen lättare att styra – man kan t.ex. ha en brevlåda för kundservice och en för ansökningar. Detta säkerställer bland annat att kommunikationen når rätt kontaktpunkter inom företaget och att hanteringen av svar och ärendebehandling effektiviseras.

 

Fördelar med ”e-Boks Säker digital dialog”

  • Möjlighet till säker digital dialog mellan företag och kunder
  • Möjlighet till att svara företag eller myndigheter direkt i e-Boks
  • Trygghet vid användning av e-Boks för hantering av personlig information (efterlevnad av GDPR)
  • Bättre överblick – då alla viktiga dokument finns samlade på ett och samma ställe 

 

Om undersökningen

e-Boks har frågat användarna i Danmark om hur de helst vill kommunicera med myndigheter och företag.

  • 88 procent finner det i viss, hög eller mycket hög utsträckning attraktivt att kunna svara direkt i e-Boks på ett meddelande från t.ex. en kommun eller ett försäkringsbolag.
  • 93 procent finner det i viss, hög eller mycket hög utsträckning attraktivt att få en påminnelse via SMS eller e-post vid mottagande av ett brev i e-Boks.
  • 95 procent finner det i viss, hög eller mycket hög utsträckning attraktivt att kunna fylla i och returnera ett formulär, t.ex. ett samtyckesformulär direkt i e-Boks, istället för att skriva ut det, fylla i det och därefter skanna och skicka det i retur.

 

Till vilken grad finner du det attraktivt att kunna svara direkt i e-Boks på ett meddelande från t.ex. en kommun eller ett försäkringsbolag, antingen via Appen eller din PC?

 

När du mottar ett besked i e-Boks som du ska svara på, till vilken grad finner du det attraktivt att få en påminnelse via SMS eller e-post?

 

Till vilken grad finner du det attraktivt att kunna fylla i och returnera ett formulär, t.ex. ett samtyckesformulär direkt i e-Boks, istället för att skriva ut det, fylla i det och därefter skanna och skicka det i retur?

 

dia1.jpg
dia2.jpg
dia3.jpg

 

 

Vill du veta mer om vad som krävs för att komma igång ordentligt med ”Säker digital dialog och kommunikation” via e-Boks? Kontakta då e-Boks här.