22-03-2016

Mellan åren 2008 och 2014 stängde över 200 fysiska bankkontor i Sverige och bara mellan 2010-2012 försvann kontanthanteringen på nästan 500 svenska bankkontor . Förändringarna sker främst på grund av att kundernas beteende har förändrats. Ingen knackar på bankens dörr längre, åtminstone inte den fysiska dörren. Bankernas vardag blir alltmer digital, och behovet av digital kompetens växer.

knack-knack-vem-daar.jpg

 

Kunderna behöver inte längre fysiska bankkontor att för att utföra sina transaktioner. Fysisk kontakt har ersatts av digitala mötesplatser, och mobila banktjänster gör verksamheten snabbare och mer transparent.

Utmanas av nya aktörer

Dessutom utmanas traditionella bankaktörer av tjänster som Apple Pay, Klarna och andra utmanare som tvingar branschen att kontinuerligt tänka på utveckling av nya produkter och tjänster.

1 miljard digitala kundmöten

Det är ingen nyhet att banksektorn är under förändring , men det blir tydligare och tydligare. Swedbank beräknade exempelvis att banken skulle komma upp i en miljard digitala kundmöten under 2015 .

Digitalisering ger konkurrensfördelar

Digitalisering är i grunden en fördel för kunderna. Att genomföra uppgifter blir enklare och snabbare. Samtidigt ställer digitaliseringen höga krav på de digitala lösningarna. De som lyckas med digitaliseringen kommer få en konkurrensfördel, och allt fler företag inom bank- och försäkringsbranschen väljer standardiserade IT-lösningar. Den största anledningen till det är att företaget får tillgång till välbeprövade lösningar som är lätta att integrera med redan existerande system och att man slipper dyra investeringskostnader för att utveckla egna lösningar.

Digitala pionjärer

Danske Bank har varit världsledande inom digitalisering under många år, och arbetar ständigt med att göra det lättare för kunderna att dra nytta av deras tjänster. Nyligen lanserade de appen MobilePay, en framgång som visar hur Danske Bank arbetar aktivt med digitalisering.
I mer än 10 år har företaget använt sig av e-Boks som digital partner. Plattformen är säker, enkel att använda och säkrar dialog, utskick och lagring av viktiga dokument över landsgränserna. Danske Bank har dragit nytta av att använda en redan etablerad digital lösning, och har sparat resurser på att inte behöva utveckla och driva sina egna system.

Fem tips för en lyckad digitalisering

  1. Förstå kunderna
  2. Välj en leverantör med robust teknik som klarar av att hantera både nuvarande krav och framtida behov
  3. Välj en standardiserad lösning som är lätt att integrera med befintliga IT-lösningar – då slipper företaget också ta alla utvecklingskostnader själva
  4. Leta efter partner som har en flexibla och skalbara lösningar
  5. Överväg om ditt företag behöver en partner som kan leverera tjänster över landsgränserna.