15-09-2015

I Danmark, Norge og Sverige har de offentlige myndigheder valgt hver deres tilgang til digitalisering. Men mange private virksomheder er til stede på flere nordiske markeder, og for dem er der oplagte fordele ved at tænke tværnordisk, når der skal vælges digital infrastruktur.

Danmark, Norge og Sverige har mange ligheder, men i forhold til den offentlige digitaliseringsstrategi, har de tre lande valgt forskellige spor. I Danmark har e-Boks været en "first mover" siden etableringen i 2001, og selvom enhver privat virksomhed i princippet kan bygge sin egen post- og digitaliseringsløsning, har både det offentlige og de fleste private aktører valgt at satse på samarbejde med e-Boks. I Norge og Sverige er man gået en anden vej. Den norske stat har valgt at lade to leverandører af digital post dele markedet (hvoraf e-Boks er den ene), og forbrugerne skal derfor selv vælge deres postleverandør. I Sverige er offentlig digital post endnu i en spæd fase, men der forventes også at blive et forbrugervalg mellem flere udbydere.

Det faktum, at forbrugerne har forskellige offentlige postløsninger, stiller også de kommercielle virksomheder over for valg omkring, hvilken teknologi, de skal satse på. Hvilken løsning har størst udbredelse hos brugerne? Hvem kan levere en løsning, der kan hjælpe os med at blive mere digitale? Og skal vi satse på en national leverandør eller en tværnordisk?

En løsning på tværs af lande

Morten Olesen, Nordic Market Director, fremhæver e-Boks tilstedeværelse i både Danmark, Norge og Sverige som en parameter, der kan være en fordel for de kunder, der har ambitioner om digitalisering på tværs af de nordiske lande.

- Vi kan se, at mange af de store, private kunder arbejder med at skabe én virksomhed på tværs af landegrænser. Det gælder for eksempel de store banker som Nordea og Danske Bank, der er blevet mere og mere nordiske i stedet for nationale. e-Boks har samarbejdet med bankerne om at levere en fælles digital infrastruktur til alle deres nordiske filialer, og valget af den fælles it-løsning er med til at styrke den business case, der ligger i at være nordisk, fortæller han.

Fordelene ved at tænke nordisk kan også være til gavn for andre virksomheder. Hvis man er en dansk virksomhed, som også er inde på markedet i Norge og Sverige, eller er norsk forretning, der laver et opkøb i Danmark, er det oplagt at tænke i en digital postløsning, som ikke stopper ved landegrænserne. For i sidste ende giver landespecifikke løsninger kun dobbeltarbejde med implementering af flere parallelle systemer. Kunderne får en langt bedre leverance og bedre synergier ved at se på tværs af Norden.

Styrket nordisk organisation

Som en konsekvens af den stigende internationalisering, bliver e-Boks nordiske organisation også styrket løbende:

- Det er en del af e-Boks strategi, at vi vil flytte os endnu mere i retning af at være en samlet nordisk aktør. Ud over Danmark, hvor vi har stor udbredelse, er vi godt på vej i Norge med en selvstændig landeorganisation, som støttes af det danske hovedkontor. I Sverige er vi startet op med en ny landechef her i september, og vi forventer at vi inden årets udgang har flere folk om bord også i Sverige, siger Morten Olesen.

I løbet af efteråret 2015 markerer e-Boks udbygningen i Sverige med en større marketingkampagne og lancering af en svensksproget udgave af e-Boks-hjemmeside.  Her vil svenskerne skulle lære, at e-Boks ikke altid betyder ’e-bog’, men at e-Boks også er ’Nordens største e-låda [e-box]’.