31-08-2016

Stat og kommune i Norge må bli flinkere til å ta ut gevinster av IT-prosjekter, viser Rambølls ferske rapport, «IT i praksis 2016 – Digitaliseringsrapporten».

Utgangspunktet for offentlig sektors storsatsning på «Digital Agenda» var de store digitale utfordringene offentlig sektor står overfor. Rapporten fra Rambøll og IKT Norge om Norges digitale tilstand, ble lagt frem tidligere denne uken og avslører at offentlig sektor er mindre avansert enn ambisjonsnivået tilsier. Digitale løsninger skal implementeres for å effektivisere offentlige virksomheter og gjøre brukernes hverdag enklere, men fungerer det i praksis? 

gevinstene-uteblir.png

Staten bør bistå kommunene

Norske kommuner er sammenlignet med staten ikke like flinke til å tilby sine innbyggere avanserte digitale løsninger. Dette til tross for at Norges innbyggere i stor grad ønsker seg disse løsningene. En av årsakene som blir trukket frem i rapporten, er uklare målsettinger som igjen gir lavere treffsikkerhet mot sluttbruker.

IKT Norge mener at Staten må ta større eierskap til de digitale prosessene og bistå kommunene i utviklingen:

- Staten må hjelpe kommunene med å digitalisere. Vi er heldige som har innbyggere som er overmodne for dette. Stat og kommune må stenge dørene og heller sende push-varsler til innbyggerne. På den måten kan vi heller bruke penger på det som vil koste oss dyrt i fremtiden, sier Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge.

Manglende kapasitet og kompetanse blir i rapporten trukket frem som hovedårsaken til at norske kommuner sliter. Dette har resultert i samarbeid på tvers av kommunene. 61 prosent har dette allerede i dag, og hele 84 prosent har eksisterende samarbeid eller planlegger samarbeid på tvers.

- Staten må bruke både pisk og gulrot overfor kommunene og trekke tilbake støtte til kommuner som ikke digitaliserer, fortsetter Austlid.

Utnytter ikke gevinstpotensialet

Det er ikke kun et ambisjonsnivå som ikke blir nådd, som er urovekkende. Til tross for en utvikling som går i riktig retning, må stat og kommune bli flinkere til å ta ut kvantitative gevinster av IT-prosjekter.

- Når ikke kommunene er flinke til å ta ut gevinster blir det ikke penger igjen til mer digitalisering. Her er det et uutnyttet potensiale. Gevinsten fra IT-satsinger kan brukes på andre satsinger, sier Øystein Moan, konserndirektør i Visma. Altinn, Den Norske Dataforening og Difi tror på sin side at en bedre gevinstrealisering vil være en realitet allerede i løpet av ett år.

Offentlige virksomheter melder om følgende gevinst som følge av digitalisering;

  • 90% høyere kvalitet
  • 84% effektivitet
  • 51% redusert kost
  • 25% reduksjon i stab

Les hele rapporten her: http://goo.gl/L9Jsbc