29-11-2018

 

Den 25. november 2018 var det et halvår siden GDPR, EUs oppdaterte regler for håndtering av personlige opplysninger, ble innført.

Siden innføringen av GDPR, EUs personvernforordning, i mai 2018, har sikker distribusjon og oppbevaring av personopplysninger stått høyt på agendaen til mange bedrifter.

I følge Frank Bødtker Madsen, Head of Security hos e-Boks, er det opplagt for bedriftene å benytte e-Boks som en enkel vei til sikker distribusjon og oppbevaring av personopplysninger:

«Kjerneproduktet til e-Boks er sikker distribusjon og oppbevaring av personopplysninger. Derfor er bedrifter som sender dokumenter via e-Boks garantert at de oppfyller kravene i personvernforordningen», forklarer han.

 

Anmeldelse på vei

«Private bedrifter som ikke overholder loven kan få en straff på opptil 20 million euro, eller fire prosent av bedriftens globale årlige omsetning. Offentlige myndigheter kan ilegges en bot på opptil fire prosent av bedriftens omsetning, opp mot et tak på 16 millioner kroner. Derfor vil vi oppfordre alle bedrifter om å oppfylle kravene, slik at det ikke ender med bøter», forteller Frank Bødtker Madsen.

Det portugisiske datatilsynet, CNPD, har nettopp utstedt en bot på 400 000 euro til et sykehus for brudd på databeskyttelsen, og CNPD er dermed den første EU-myndigheten som har håndhevet reglene. 

 

FAKTA

  • GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation.
  • Personvernforordningen gjelder alle virksomheter som behandler data fra borgere i EU.
  • Reglene innebærer blant annet at virksomhetene skal distribuere personsensitive opplysninger via sikre kanaler.

 

Les mer om GDPR her 

Hvis du vil vite mer om hvordan e-Boks kan hjelpe deg til å sende fortrolige og følsomme personopplysninger på en sikker måte, så kan du ta kontakt med oss på tlf. +47 22 89 85 00, eller på e-post salg@e-boks.no.