28-11-2018

Den 25 november 2018 var det ett halvår sedan GDPR – EU:s nya regler för hantering av personuppgifter – infördes.

 

Sedan införandet av GDPR – EU:s dataskyddsförordning – i maj 2018 har säker distribution och lagring av personuppgifter stått högt upp på många företags agenda.

Frank Bødtker Madsen, Head of Security för e-Boks, menar att det är en självklarhet för företag att överväga användning av e-Boks som en enkel genväg till att efterleva kravet om säker distribution och lagring av personuppgifter:

”e-Boks’ kärnprodukt är säker distribution och lagring av personuppgifter. Därför är företag som skickar dokument via e-Boks garanterade att leva upp till kraven i personuppgiftsförordningen.” förklarar han.

 

Anmälningar lämnas in

”För privata företag som inte efterlever lagstiftningen kan böterna vara så höga som 20 miljoner euro eller fyra procent av företagets årliga globala omsättning. Offentliga myndigheter kan anmodas betala böter på upp till fyra procent av deras driftanslag – dock med ett tak på 16 miljoner kronor. Därför rekommenderar vi företagen att efterleva kraven, så att det inte slutar med ett bötesstraff.” berättar Frank Bødtker Madsen.

Den portugisiska datainspektionen CNPD har nyligen bötfällt ett sjukhus för brott mot dataskyddslagen med 400 000 euro, därmed är CNPD den första myndigheten i EU att tillämpa regelverket.

 

FAKTA

  • GDPR står för ”General Data Protection Regulation”.
  • Personuppgiftsförordningen gäller för alla företag som behandlar medborgares personuppgifter i EU.
  • Reglerna betyder bland annat att företag måste distribuera personuppgifter via säkra kanaler.

 

Läs mer om GDPR här.

Vill du veta mer om hur e-Boks kan hjälpa dig med att skicka och lagra konfidentiella och känsliga personuppgifter på ett säkert sätt? Kontakta oss på tel. +46 (0)771-888 500 eller på forsaljning@e-boks.se