04-06-2019

Europakommissionen sätter fart på den digitala utvecklingen med en miljardinvestering i en rad olika digitaliseringsprojekt. Här kommer en inblick i vad som står på agendan i Europa när det kommer till digitalisering.

 

 

EU vill fram till 2020 återinvestera mer än en miljard euro i en rad olika digitaliseringsprojekt som ska göra det enklare att arbeta över landsgränser för både företag och offentliga myndigheter. Från 2020 och fyra år framöver fördubblas detta belopp till 2,6 miljarder euro.

 "I dag är det mest nationella lösningar som dominerar de digitala tjänsterna i europeiska länder. EU anser att bristen på europeiska standarder utgör ett hinder för handel och myndighetssamarbete över landsgränser," berättar Christian Vindinge Rasmussen, Senior Business Development Manager på e-Boks.  

Ett sådant tillkännagivande från Europakommissionen öppnar upp nya möjligheter för e-Boks och andra leverantörer av digitala tjänster som erbjuder digitala lösningar. Det är särskilt lösningar i form av AI (artificiell intelligens), ”big data” och arkivering av data som kommer att efterfrågas i framtiden.

 

”Connecting Europe”

Europakommissionen har lanserat en rad nya digitala byggstenar och utvecklingsstandarder under namnet ”Connecting Europe Facility” (CEF). e-Boks har integrerat CEF-standarden, vilket innebär att dokument som skickats genom e-Boks kan gå genom andra system som har anslutit sig till CEF eDelivery, över EU:s landsgränser. Med andra ord blir det både lättare att vara en medborgare och ett företag i och med EU:s upprustning på digitaliseringsfronten.  

 "Från ett företagsperspektiv är det viktigt att förstå att t.ex. en teleoperatör som verkar över nationella landsgränser och har kunder i flera EU-länder nu får möjlighet att koppla upp sig mot CEF eDelivery via e-Boks som understöder utbyte av data över gränser och digitala barriärer. Det ger helt nya möjligheter för handel och myndighetssamarbete över landsgränser," säger Christian Vindinge Rasmussen.