04-06-2019

Europakommisjonen øker tempoet på den digitale utviklingen gjennom milliardinvestering i en rekke digitaliseringsprosjekter. Her får du et innblikk i hva Europa har på agendaen når det gjelder digitalisering.

 

EU vil fram til 2020 reinvestere mer enn én milliard euro i en rekke digitaliseringsprosjekter som skal gjøre det enklere å jobbe på tvers av grensene, både for bedrifter og offentlige myndigheter. Fra 2020 og fire år fremover blir dette beløpet fordoblet til 2,6 milliarder euro.

"I dag er det i stor grad nasjonale løsninger som dominerer de digitale tjenestene i de europeiske landene. EU har kommet fram til at mangelen på en felles europeisk standard utgjør en barriere for handel og offentlig samarbeid på tvers av grensene," forteller Christian Vindinge Rasmussen, Senior Business Development Manager hos e-Boks.  

En slik melding fra Europakommisjonen åpner for nye muligheter for e-Boks, men også andre digitale tjenestetilbydere som tilbyr digitale løsninger. Spesielt løsninger i form av kunstig intelligens, Big Data og arkivering av data vil bli etterspurt fremover.

 

”Connecting Europe”

Europakommisjonen har lansert en rekke nye digitale byggeklosser og utvekslingsstandarder under overskriften "Connecting Europe Facility" eller CEF, og e-Boks har integrert CEF-standarden. Dette betyr at dokumenter som sendes via e-Boks kan utveksles med andre systemer som er tilknyttet CEF eDelivery på tvers av EUs landegrenser. Det blir med andre ord både lettere å være borger og bedrift med EUs opprusting på digitaliseringsfronten.  

"Fra et kommersielt perspektiv er det viktig å forstå at hvis du opererer på tvers av landegrensene, f.eks. som en teleoperatør, og har kunder i flere av EU-landene, så får du nå muligheten til å koble deg til EUs CEF eDelivery via e-Boks, og denne løsningen støtter utveksling av data på tvers av grenser og digitale barrierer. Det gir helt nye muligheter for handel og samarbeid mellom myndigheter på tvers av landegrensene," sier Christian Vindinge Rasmussen.