Susanne Søndahl Wolff är kommunikationsdirektör på e-Boks och ger svar på frågorna nedan:

 

Varför valde e-Boks att ansluta sig till FN:s Global Compact under 2018?

I världen ser vi nu en ökad medvetenhet om Global Compact och FN:s världsmål. Därför är det naturligt att e-Boks, som bygger sitt företag på att leverera hållbara digitala lösningar, stöder den agendan och medverkar till att främja en positiv global utveckling.

 

Hur påverkar det sätt som e-Boks redan har agerat på fram tills nu?

Det här åtagandet är på många sätt en förlängning av det arbete vi redan gör i dag. Genom vår digitala post och dokumenthantering bidrar vi till att sänka förbrukningen av papper och därigenom också vatten för pappersproduktionen. Men vi vill gärna lägga ribban högre. Vi har bland annat satt ambitiösa mål för minskning av av pappers- och vattenförbrukning samtidigt som vi ska säkra fler människors lagliga rätt till att styra över hanteringen av sina personuppgifter genom att verka på fler marknader i världen.

 

Vad kommer att hända rent konkret under 2019?

I april 2019 skickade vi in vår första Communication on Progress 2018-rapport till FN. I rapporten beskriver vi hur vi kommer att arbeta med att minska pappers- och vattenförbrukningen med ett mål om att kunna bespara miljön 9 000 ton papper och därmed 3 miljarder liter vatten under 2019. Och till 2030 är vår ambition att årligen bespara miljön 25 000 ton papper eller den mängd som motsvarar ca 8,6 miljarder liter vatten. Samtidigt har vi satt som mål att vara 100 % CO2-neutrala år 2030.

Läs e-Boks’ Communication on Progress 2018-rapport här:

 

Läs e-Boks CSR policy