25-06-2019

Intervju med Susanne Søndahl Wolff, kommunikasjonsdirektør i e-Boks:

                                                                                                                                                                                       

Hvorfor valgte e-Boks å slutte seg til FNs Global Compact i 2018?

Det er en økende bevissthet om Global Compact og FNs verdensmål på globalt plan. Derfor er det naturlig at e-Boks, som baserer driften på å levere bærekraftige, digitale løsninger, støtter denne agendaen og bidrar til å fremme en positiv global utvikling.

 

Hvordan påvirker dette hva e-Boks har foretatt seg hittil?

Det er på mange måter en forlengelse av det arbeidet vi allerede gjør i dag. Med vår digitale post og dokumenthåndtering bidrar vi til å senke forbruket av papir og dermed også av vann til papirproduksjon. Men vi vil gjerne sette lista høyere. Vi har blant annet satt oss ambisiøse mål for å redusere papir- og vannforbruket, samtidig som vi vil sikre de juridiske rettighetene til flere borgere ved å utbre flere digitale postkasser internasjonalt.

 

Hva kommer konkret til å skje i 2019?

I april 2019 har vi sendt vår første Communication on Progress 2018-rapport til FN. I denne rapporten beskriver vi hvordan vi vil arbeide med å redusere papir- og vannforbruket med et mål om å kunne spare miljøet for nesten 9000 tonn papir og dermed 3 milliarder liter vann i 2019. Og i 2030 har vi en ambisjon om å ha senket papirforbruket med nesten 25 000 tonn papir, noe som tilsvarer 8,6 milliarder liter vann. Samtidig har vi satt som mål å være 100 % CO2-nøytrale i 2030.

 

Les e-Boks’ første Communication on Progress 2018-rapport under:

 

 

Les e-Boks CSR Policy