11-06-2018

Helt siden lanseringen av e-Boks i Danmark 2001 har vi arbeidet med å utvikle sikre, digitale kommunikasjonsløsninger. Nå ser vi at fremveksten av blockchain – eller blokkjedeteknologi – kan løse noen av utfordringene knyttet til digital kommunikasjon innen både helse- og finanssektoren etter hvert som denne teknologien blir stadig mer utbredt.

Hva er blokkjedeteknologi?

En blokkjede er, kort fortalt, en desentralisert database som gjør det mulig for to personer å samhandle direkte, uten behov for en tredjepart. I en blokkjede involveres samtlige deltakere i et nettverk i godkjennelsen av en transaksjon. Hver deltaker godkjenner og lagrer alle transaksjoner som gjennomføres av andre deltakere og denne informasjonen kan verken endres eller slettes. Ved bruk av kryptografi legger blokkjeder dermed til rette for at deltakere i et nettverk kan sette sin lit til et system og samhandle - uten å nødvendigvis stole på hverandre.

Teknologien fjerner derfor behovet for fordyrende mellomledd slik som banker eller andre finansinstitusjoner. Historisk har man betalt for den garantien disse institusjonene gir, men med blokkjedeteknologien er ikke det lenger nødvendig. På grunn av teknologiens sikkerhet kan hver deltaker selv fungere som garantist. På denne måten kan man dele informasjon med hverandre på en mer effektiv måte.    

Hva kan blokkjeder brukes til?

Blokkjedeteknologien fikk for alvor vind i seilene da verdien på kryptovaluta skjøt fart tidlig i 2017. For mange er derfor teknologien synonymt med Bitcoin, Ethereum, Ripple og andre digitale valutaer.

Det blir likevel stadig tydeligere at blokkjedeteknologien på ingen måte er forbeholdt finanssektoren og etter hvert som forståelsen av teknologien sprer seg, blir den også anvendt på nye områder. Et eksempel finnes i helsesektoren, hvor strenge krav til dataintegritet og informasjonsdeling stikker kjepper i hjulene for effektive behandling av pasientinformasjon. Videre medfører veksten av nettbaserte helsetjenester at det oppstår stadig nye utfordringer tilknyttet personvern og pasientsikkerhet.  

Blokkjedeteknologien representerer en mulig løsning på disse problemene. For ved hjelp av blokkjeder vil helsepersonell og forskere kunne lagre enorme mengder informasjon om pasienter på ett sted. Dette vil gjøre det enklere for helsepersonell å finne relevant pasientinformasjon ved medisinsk behandling. Vel så viktig vil det også tilgjengeliggjøre all sykdomshistorikk for pasientene selv. Slik tilrettelegger blokkjedeteknologien for en mer aktiv pasientrolle hvor helsetjenestebrukerne får ta større del i egen sykdomsbehandling. Dette er helt i tråd med Regjeringens mål om å modernisere helse- og omsorgssektorens IKT-plattform og etablere en felles journalløsning for alle norske pasienter.

Blokkjedeteknologiens sikkerhetsutfordringer

På samme måte som internett åpnet døren for tidligere ukjente problemer tilknyttet nettverkssikkerhet, bringer også blokkjedeteknologien med seg viktige sikkerhetsutfordringer.

En av hovedutfordringene er at utenforstående som får tilgang til blokkjeden, også vil ha tilgang til informasjonen i nettverket. Ved behandling av sensitiv informasjon vil det derfor være avgjørende å kontrollere hvem som til enhver tid har tilgang til nettverket, slik at privat informasjon ikke kommer på avveie.

Videre vil det være viktig å kryptere all informasjonen som lagres om transaksjoner i blokkjeden. I kombinasjon med en privat krypteringsnøkkel vil man på denne måten kunne forsikre seg om at informasjonen i nettverket ikke kommer på avveie. Foreløpig har vi bare sett begynnelsen av blokkjedeteknologi, men dette vil vi garantert høre mer om fremover. Så vil tiden vise om blockchain representerer et paradigmeskifte eller ikke.

Les mer om hvilke løsninger e-Boks tilbyr innen sikker kundekommunikasjon

 

Har du spørsmål om e-Boks, kan du gjerne kontakte e-Boks Norge, på tlf. +47 22 89 85 00, eller på e-post salg@e-boks.no.