26-05-2016

Inom bostadsbranschen är ledande leverantörer av administrationstjänster på god väg att implementera lösningar som på bara några år kan förflytta miljontals dokument till e-Boks digitala lösning.

digitalisering-bostadsmarknaden.jpg

 

Om du idag skriver på ett hyreskontrakt för en lägenhet, är det allt som oftast i form av ett fysiskt pappersavtal. Men om bara 3-4 år kan flera hundra tusen bostadsrelaterade underskrifter istället att göras digitalt varje år. Dessutom kan flera miljoner dokument som inte kräver underskrift komma att distribueras genom e-Boks.

"Bostadsbranschen är en av de sektorerna som har störst volym av dokument och därför även ett område som har stor effektiviseringspotential. Detta gäller både för lägenhetskontrakt, men också vanliga räkningar såsom värme och el", säger Martin Bonnesen, som är branschansvarig på e-Boks.

e-Boks första elektroniska lägenhetskontrakt på gång

I Danmark står de tre största aktörerna tillsammans för 90-95 procent av administrationslösningarna på bostadsmarknaden. Samtliga tre aktörer har genom e-Boks partners valt att implementera e-Boks lösning i sina egna system. Flera av de stora bostadsbolagen satsar alltså redan på digitala kanaler. De första uppgörelserna är klara och en rad företag anslöt sig till lösningen i december 2015.

"Hur mycket ett företag rent krasst kan effektivisera sina processer hänger helt på hur stora omkostnader företaget har i sin kommunikation idag. Generellt kan man säga att det är de allra största företagen som också kan göra de största besparingarna. Utöver en portobesparing på upp till 80 procent, kommer företagen som väljer e-Boks signeringslösning att kunna spara både tid och pengar på snabbare postgång, mer effektiv arkivering men också andra kostnader kopplat till administration", fortsätter Martin Bonnesen.

En bättre kundupplevelse

Effektivisering är långt ifrån den enda anledningen till att överväga att flytta sin bostadsrelaterade kommunikation in i e-Boks digitala universum. En annan viktig anledning är att förbättra kundupplevelsen. Bostadsföretagen kan skicka en förfrågan i samma stund som den är gjord och den når kunden omedelbart. Redan där har man sparat en arbetsdag. Dessutom har kunden konstant tillgång till sina egna avtal och dokument via e-Boks. Allt som allt blir hela förfarandet mycket smidigare och den förbättrade kundupplevelsen ger mervärde till företaget.

"Vi kan tydligt se att digital tvåvägskommunikation kommer vara en nyckelfaktor inom bostadsbranschen den kommande tiden. Utöver de digitala underskrifterna är det också stort intresse för funktioner som samlar upp och administrerar svar, till exempel dialog kring lägenhetskontrakt och dylikt. Tekniken finns redan på plats, det är bara en fråga om att företagen ska få upp ögonen för alla möjligheter", avslutar Martin Bonnesen.