27-05-2016

Stadig flere banker tar i bruk e-Boks’ løsning for digital signatur inn mot bedriftsmarkedet slik at kundene slipper å gå i banken når papirer skal signeres.

digital-signatur-bedriftsmarkedet.jpg

 

Kompleksiteten er ofte stor når bedriftspapirer skal signeres fordi man ofte har scenarier med flere tegningsberettigede. Eksempelvis skal to privatpersoner og en bedrift signere samme dokument, noe som stiller store krav til den tekniske løsningen – samtidig som den må være enkel å bruke for kundene.

"Det finnes flere ulike løsninger for digital signatur på markedet i dag, men det som skiller e-Boks’ løsning fra de andre er at løsningen er knyttet sammen med sikker post og arkivering. Bruk av e-Boks er alltid knyttet til enten personnummer eller organisasjonsnummer. Dette sikrer at dokumenter med sensitiv personinformasjon sendes til rett mottager", forklarer Claus Rantzau, Product Manager hos e-Boks.

Mange bruksområder

Signeringsløsningen er basert på teknologi fra Nets, og er tilgjengelig for virksomheter i hele Norden. Det er bedriftene som har etterspurt løsningen, og signering av bankpapirer er kun ett av mange bruksområder. Flere banker har allerede tatt løsningen i bruk, og den vil rulles ut i flere bransjer i tiden som kommer.

Hvor som helst og når som helst

Jyske Bank i Danmark var blant de første bankene i Skandinavia som tok løsningen i bruk, og det gikk kun få timer fra løsningen ble lansert for Jyske Banks bedriftskunder til den første digitale signaturen var på plass. En av bankens kunder skulle signere lånedokumenter på kort varsel, men var på forretningsreise på Grønland da en oppmerksom rådgiver gjorde ham oppmerksom på den nye løsningen.

"Normalt ville det tatt flere uker å sende papirene til Grønland, få dem underskrevet og returnert til banken. Gjennom signeringsløsningen i e-Boks kunne papirene skrives under samme dag, og eksemplet viser at signeringsløsningen fungerer hvor som helst og når som helst, sier Rune Møller, forretningsdirektør", Indland Erhverv, i Jyske Bank.

Høye forventninger

Jyske Bank har tilbud digital signatur til sine privatkunder i ett års tid, og over en million digitale signaturer har blitt gjennomført bare i denne perioden. Banken har derfor høye forventninger til løsningen for bedriftsmarkedet.

"Hver gang vi forenkler en prosess gir det besparelser både for kundene og for oss. Kundene får også en bedre opplevelse fordi det er kontinuerlig fremdrift i prosessen og vi kommer raskt i mål", avslutter Rune Møller.

Nordea og Danske Bank er blant bedriftene som allerede har tatt i bruk digital signatur for bedriftskunder.