16-08-2019

I fremtiden vil innbyggere og virksomheter på Grønland motta post fra det offentlige via e-Boks, etter at Grønlands Selvstyre har valgt e-Boks som ny leverandør. e-Boks A/S fortsetter dermed sin vekst utenfor Skandinavia, som nylig også vant et anbud på offentlig post i Irland.

 

 

Grønlands Selvstyre begynner sommeren 2019 å implementere en ny, offentlig digital postløsning – først på frivillig basis og deretter som en obligatorisk løsning. Selvstyret har valgt e-Boks A/S som leverandør, og det innebærer at personer og virksomheter fremover kan motta digital post fra offentlige myndigheter via sine kontoer i e-Boks.

Administrerende direktør i e-Boks, Ulrik Falkner Thagesen, ser frem til å ta fatt på oppgaven i Grønland:

– Vi er svært glade for at Grønlands Selvstyre har valgt e-Boks som leverandør av offentlig, digital post. e-Boks har bygget opp mangeårig erfaring som samarbeidspartner for det offentlige i Danmark, og vi kjenner til både de muligheter og utfordringer det innebærer å digitalisere kommunikasjonen mellom myndigheter og innbyggere. Den kunnskapen er brukbar for mange andre land, som nå tar fatt på lignende oppgaver, sier Ulrik Falkner Thagesen.       

 

Obligatorisk post fra 2020

En del borgere på Grønland kjenner e-Boks fra før fra private avsendere. Men fra april 2020 vil det bli obligatorisk for alle innbyggere over 15 år, samt virksomheter, å motta post fra det offentlige i e-Boks. Postkassen vil være tilgjengelig på grønlandsk og dansk.

Løsningen vil medvirke til at avstanden mellom myndighet og innbyggere blir mindre, forklarer Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Ane Lone Bagger.

– Den økende digitaliseringen hjelper oss med å fjerne de store avstandene mellom oss som bor på verdens største øy, og kan med vår digitalisering av brevutsending gjør at vi kommer enda nærmere et digitalt samfunn, som den nasjonale digitaliseringsstrategien legger opp til. 

På sikt er planen at alle fysiske brev fra Selvstyret, kommunene og andre offentlige myndigheter skal utfases.

 

Større internasjonalt fokus

Grønland blir det andre landet utenfor Skandinavia som i løpet av de siste månedene har valgt e-Boks som leverandør av offentlig, digital post. Før dette står e-Boks bak løsninger i Norge, Sverige og Danmark, i tillegg til at Irland nylig ble vunnet i et anbud. Ut over dette arbeider e-Boks i mindre omfang på spesifikke områder i Finland, Storbritannia og Luxembourg.

– Vi har en strategisk satsing som innebærer at vi i stigende grad støtter åpne, felleseuropeiske standarder. Dette gjør at e-Boks kommer på radaren hos flere av de landene som står foran implementering av nye løsninger for offentlig post, forteller Ulrik Falkner Thagesen. 

Også land som Australia, Tyskland, Frankrike, Kypros og De forente arabiske emirater har i løpet av det siste året vært i kontakt med e-Boks for å høre mer om de danske erfaringene med digital post.