04-06-2019

Det er 18 år siden Danmark, med e-Boks, innledet digitaliseringen av privat og offentlig kommunikasjon, men mange andre land lanserer først nå tilsvarende løsninger. I Irland utnytter man de gode erfaringene fra Danmark, og har nå valgt e-Boks A/S som leverandør av offentlig digital post.

 

Irland er akkurat nå i gang med en ambisiøs strategi for offentlig digitalisering, og innføringen av digital post er en viktig brikke i denne strategien. Etter en offentlig anbudsrunde har det Irske Department og Public Expenditure og Reform i samarbeid med Office of the Government Chief Information Officer (OGCIO) nå offentliggjort at danske e-Boks A/S er valgt som leverandøren av løsningen som skal stå for digital post mellom offentlige myndigheter og privatpersoner.

Totalt var det fem leverandører som leverte tilbud, og tilbudet fra e-Boks ble vurdert som det beste:

"Fra OGCIO sin side er vi glade for å kunne offentliggjøre at e-Boks blir leverandør av den kommende løsningen for digital post i Irland. Løsningen til e-Boks stemmer godt overens med den løsningen den Irske regjeringen ønsker seg – Den er både teknisk god og bygger på verdifull erfaring fra samarbeid med andre land om tilsvarende oppgaver. Irlands regjering ser det som et spennende prosjekt som vil gi muligheten til å kunne levere en mer integrert digital tjeneste til innbyggerne. Vi ser fram til den digitale reisen vi nå skal ut på – og gleder oss til å samarbeide med e-Boks i de kommende årene," sier Owen Harrison hos OGCIO.

 

En lang rekke tjenester

Avtalen om levering av offentlig digital post trer i kraft i løpet av mai 2019. De irske myndighetene er overbeviste om at suksessen til den digitale løsningen står og faller med antallet tjenester som kommer til å bli integrert i den. Ambisjonen er derfor å få mest mulig av kommunikasjonen ut via digital post fremover, slik at innbyggerne på egen hånd kan oppleve fordelene med en mer effektiv og sikker kommunikasjon med regjeringen. OCGIO har innledet et samarbeid med de forskjellige departementene om å få innholdet levert digitalt, og det vil fortløpende bli lagt til nye dokumenttyper og tjenester, som det ble gjort i Danmark.

Det er rundt 4,9 millioner innbyggere i Irland, og fra starten vil man ta inn de over 300 000 personene som i øyeblikket har et irsk eID, Irlands variant av norske BankID.

Utsikten til samarbeidet gleder direktør Ulrik Falkner Thagesen i e-Boks, og han forventer en rask vekst i antallet digitale dokumenter:

"Fra e-Boks side så ser vi frem til å hjelpe de irske myndighetene med å løse den viktige digitaliseringsoppgaven. Potensialet i Irland er like stort som da e-Boks satte i gang med digitaliseringen i Danmark for 18 år siden, selv om det ikke er planer om å gjøre den digitale posten obligatorisk enda," forteller Ulrik Falkner Thagesen.

 

I forkant med nye standarder

Den Irske løsningen er basert på mange års erfaring fra Danmark, men irene får tilgang til en ny infrastruktur som er en videreutviklet utgave av den e-Boks-løsningen som er i drift i Danmark. Løsningen til irene blir basert på åpne felleseuropeiske standarder, som f.eks. eDelivery og eIDAS som gjør det enklere for innbyggere, bedrifter og myndigheter å utveksle data på tvers av landegrenser.

De Irske myndighetenes vektlegging av fri databevegelighet har også medvirket til at det kan tenkes nytt, og infrastrukturen bygges derfor opp som en såkalt hybrid-cloud-løsning, der man delvis baserer seg på skylagring, men likevel oppbevarer data på et sted i Irland.

"Akkurat nå skjer det svært mye på standardiseringsområdet, og flere land går fra lukkede nasjonale systemer til åpne, internasjonale standardløsninger. I Europa beveger alle markeder seg mot eDelivery og eIDAS, og regioner utenfor EU begynner også å vise til disse. Derfor der det også en del av vår internasjonaliseringsstrategi at vi vil bygge fremtidens e-Boks-løsning på disse standardene – som vi ser at flere og flere i og utenfor Europa etablerer seg rundt, og som vil påvirke de nasjonalt utviklede løsningene," fremhever Ulrik Falkner Thagesen.

Også land som Australia, Tyskland, Frankrike, Kypros og de Forente Arabiske Emirater har i løpet av det siste året vært i kontakt med e-Boks for å høre mer om erfaringene fra Danmark med privat og offentlig digital post. I tillegg til Danmark og Irland har e-Boks allerede oppgaven med å levere offentlig og digital post i Norge og Sverige.