25-06-2019

e-Boks har siden oppstarten i 2001 bygd opp virksomheten på å levere bærekraftige digitale løsninger. Derfor var det naturlig å slutte seg til FNs Global Compact, som har et mål om å fremme virksomheters arbeid med samfunnsansvar.

Global Compact er et FN-initiativ som setter opp 10 generelle prinsipper for virksomheters arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. Prinsippene bygger på fire overordnede konvensjoner som handler om å løse mange av klodens største problemer innen 2030 – blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Den 28. april 2018 sluttet e-Boks seg til FNs Global Compact. Dermed har e-Boks forpliktet seg til å overholde de fire temaene.

– Vår visjon er å skape bedre digitale samfunn, og i det ligger også et ønske om at fortsette å bidra til den bærekraftige samfunnsutviklingen gjennom den digitale transformasjonen vi har opplevd i Europa de siste årene. I forlengelse av dette har vi tatt et aktivt valg om å slutte oss til FNs Global Compact, sier Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks.

 

De 10 prinsippene

Global Compact handler om å ta et medansvar for hvordan aktivitetene til virksomheten påvirker resten av verden. I dag har 193 land sluttet seg til FNs Global Compact – blant annet e-Boks – som har gjort prinsippene til en del av sine forretningsaktiviteter.

– Det har oppstått ny problematikk, og det er behov for å tenke nytt, bærekraftig og langsiktig. Her har Global Compact vært med på å sette i gang arbeidet med å levere på dette feltet, sier Ulrik Falkner Thagesen og tilføyer: 

– Vi vil gjerne bygge videre på bidraget vårt til den bærekraftige utviklingen og de 17 verdensmålene. I dag er e-Boks en viktig infrastrukturkomponent – ikke bare i Norden, men også på tvers av Europa, hvor vi totalt sett har over 16 millioner brukere, sier Ulrik Falkner Thagesen.

Hvert år sparer e-Boks sammen med kunder og brukere samfunnet for over 8002 tonn papir, når virksomheter og myndigheter sender dokumenter gjennom e-Boks. I 2018 ble det sendt 485 millioner dokumenter gjennom e-Boks.

Styrken ved Global Compact er at det er universelt og fungerer som en felles referanseramme for virksomheter på tvers av landegrenser. Samtidig er initiativet frivillig og fleksibelt. Det betyr at Global Compact kan tilpasses virksomhetenes konkrete behov. 

 

FAKTA: e-Boks og FNs Global Compact

  • e-Boks har siden oppstarten i 2001 bygd opp sin virksomhet på å levere bærekraftige digitale løsninger.
  • De omtrent 500 millioner dokumentene som sendes gjennom e-Boks, sparer samfunnet for over 8002 tonn papir årlig.
  • e-Boks’ visjon er å skape bedre digitale samfunn og dermed fortsatt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Les e-Boks CSR policy

 

e-boks-numbers.jpg
e-boks-hour-new.jpg