eDialog24 og e-Boks innleder et nordisk samarbeid for å tilby kunderådgivere og selgere en bedre løsning for digital kundedialog og e-signering. Samarbeidet gir både nye og eksisterende kunder av e-Boks og eDialog24 nye muligheter til å tilby en sikker dialog og mer sømløs rådgivning med sine kunder på internett.

 

– Vi har lang erfaring innen sikker sanntidskommunikasjon på internett, men har manglet en god signeringsløsning i den digitale salgsprosessen, sier Ketil Lillevik, salgssjef i eDialog24. e-Boks gir oss en løsning som er sikker og brukervennlig for signering av avtaler i tillegg til sikker lagring av dokumenter. Med stadig større krav til sikkerhet rundt personinformasjon vil samarbeidet styrke vår posisjon innen trygg kundekommunikasjonen og dokumenthåndteringen for fremtiden, sier han.

eDialog24 har lang erfaring med kundehåndtering på chat, epost, SMS, Facebook og Twitter. Med dette partnerskapet utvides kommunikasjonen også med sikker skjermdeling og tale/video.

– e-Boks har en klar strategi hvor det å tilby verdiøkende tjenester for både bedrifter og forbrukere står helt sentralt; dette er avgjørende for å lykkes med utbredelsen av vår plattform i markedet, sier Geir Aasen, daglig leder i e-Boks i Norge. Dette partnerskapet med eDialog24 er et glimrende eksempel på å tilby markedet nye verdiøkende tjenester som vil effektivisere arbeidsprosesser for både bedrifter og forbrukere, sier han.

Gjennom integrasjonen med e-Boks vil hele salgsprosessen være dekket med sikker sanntidskommunikasjon, utveksling av dokumenter og e-signering. e-Boks sørger for sikker lagring av hele kundedialogen og alle avtaledokumenter, lett tilgjengelig for brukerne. Bransjer som yter kundeservice på nett og/eller har e-commerce løsninger vil være i målgruppen for denne nye fremtidsrettede løsningen.