17-02-2015

Digitaliseringsstyrelsen har i dag underskrevet kontrakt med e-Boks A/S om at levere en Digital Post-løsning, når den eksisterende kontrakt udløber. Den nye Digital Post-løsning forventes klar til idriftsættelse i starten af 2016.

Den eksisterende kontrakt om en Digital Post-løsning til borgere og virksomheder udløber 31. januar 2016. Efter et offentligt udbud er e-Boks A/S blevet tildelt kontrakten om at levere en Digital Post-løsning til borgere og virksomheder frem til primo 2018.

Central digital infrastruktur i Danmark
Med den gennemførte overgang til Digital Post skal borgerne og virksomhederne kunne modtage post fra det offentlige digitalt. Digital Post er derfor en helt central kommunikationskanal mellem myndighederne og borgere og virksomheder. Den nye kontrakt om en Digital Post-løsning skal sikre, at kommunikationen også de kommende år vil foregå brugervenligt, enkelt og sikkert.

Mere brugervenlig - til en lavere pris
Med den nye kontrakt bliver Digital Post-løsningen, som vi kender den i dag, tilpasset og udvidet med flere nye funktioner for at understøtte kommunikationen bedst muligt.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen glæder sig over de fordele, der opnås med indgåelse af kontrakten:

”Med den nye version af Digital Post får brugerne på en række områder en endnu mere brugervenlig løsning. Borgerne kan fx automatisk få videresendt beskeder og breve modtaget i Digital Post til deres egen eller andres e-mail adresse. Og myndighederne kan bede om at få en kvittering fra borgeren om, at de har læst beskeden sendt som Digital Post. Det kan eksempelvis være hospitalet, der beder borgeren bekræfte, at de har modtaget indkaldelsen til undersøgelse,” siger han.

Med den nye kontrakt vil det offentlige desuden opnå besparelser på digital post forsendelserne, idet enhedsprisen reduceres væsentlig.

Administrerende direktør i e-Boks A/S Henrik Andersen er tilfreds med, at e-Boks er blevet valgt som leverandør af Digital Post-løsningen:

”Vi er stolte over, at vi kan fortsætte samarbejdet, ikke mindst nu, hvor 4,3 mio. borgere er tilmeldt Digital Post fra det offentlige. Indgåelsen af kontrakten betyder blandt andet, at danskerne vil møde en genkendelig digital løsning, hvor de fortsat kan modtage og opbevare breve fra både offentlige og private afsendere. Og vi ser frem til fortsat at levere en sikker og stabil Digital Post-løsning til alle borgere og virksomheder i Danmark”.

Samarbejdet med e-Boks A/S starter med det samme. Den nye version af Digital Post forventes klar til idriftsættelse i starten af 2016. Kontrakten vil herefter løbe i to år. Den nuværende løsning fortsætter, indtil den nye version sættes i drift