12-09-2019

Mange tar demokrati, gjennomsiktighet og datasikkerhet for gitt. I e-Boks utgjør disse verdiene selve kjernen i forretningsvirksomheten. Dette har de beskrevet i en rapport om sin bærekraftige strategi kalt «COP-rapporten», til UN Global Compact. For denne har de nettopp vunnet en pris som en av Danmarks beste rapporter for små og mellomstore bedrifter.

 

 

Rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Hansen & Ersbøll Agenda, beskriver hvordan virksomheten bidrar til å sikre millioner av menneskers grunnleggende rettigheter, via sin kompromissløse støtte til personers rettigheter og sikkerhet. Denne støtten har fra starten vært hjørnestenen i e-Boks’ forretningsvirksomhet.

- I Norden er tillit, gjennomsiktighet og retten til egne data noe vi tar for gitt, og for oss i e-Boks er dette hjørnesteinen i forretningsvirksomheten vår. Men personvern, omtanke for bærekraft og en gjennomsiktig og demokratisk organisering er rett og slett noe som har betydning ute i verden, sier Susanne Søndahl Wolff, kommunikasjonsdirektør i e-Boks.

Hun oppfordrer derfor også andre danske små og mellomstore bedrifter til å ta fatt på CSR-oppgaven med nye øyne:

- Selvfølgelig krever det egeninnsats fra en dansk virksomhet, om de vil ta en aktiv stilling på CSR-området. I e-Boks har vi brukt ressurser på å sette oss grundig inn i FN's verdensmål, og å analysere hvilken intensjon som ligger bak målene, samthva FN reelt sett ønsker å utrette med hvert enkelt mål. Men i de fleste tilfeller ligger det ikke noen stor, ny oppgave bak arbeidet, fordi innsatsen på mange måter er en naturlig forlengelse av det vi gjør i bedriften fra før.

 

Hansen & Ersbøll agenda har spesialisert seg på å finne potensialet for økt bærekraft for små og mellomstore bedrifter, noe som var svært enkelt hos e-Boks.

- Sett utenfra rommer e-Boks' verdigrunnlag, med sikring av individers rettigheter, også svaret på en global utfordring. Dette kan for eksempel handle om at innkalling til sykehus eller skole aldri mottas, fordi mottakeren ikke har en fysisk postkasse, eller kanskje havner brevet også i gale hender. Dermed bidrar virksomheten til å sikre en demokratisk infrastruktur. Vi ser her en digital virksomhet som tør skjære inn til benet, og være tydelige på hvilken bærekraftig verdiøkning deres produkt helt faktisk bidrar med, sier partner i Hansen & Ersbøll Agenda, Lotte Hansen.

 

Fakta om prisen til e-Boks

FSR – danske revisorer og Global Compact Network Denmark har i år for første gang gått sammen for å fremheve god rapportering i danske Global Compacts medlemsbedrifter. e-Boks A/S hedres som en av de bedriftene som har bevist at for dem er bæredyktighet en del av deres kjernevirksomhet.

CSR-utvalget bak kåringen fremhever blant annet at e-Boks utgjør en svært viktig del av den samfunnsmessige infrastrukturen – og dermed ryggraden til et moderne demokrati – som aldri går på tvers av de mer enn 16 millioner brukernes personvern, fortrolighet og sikkerhet. Og nettopp den demokratiske tradisjonen, som mange nordiske virksomheter ofte tar for gitt, er verdifull i et Global Compact-perspektiv.

Les e-Boks CSR Policy