30-01-2019

Säker distribution och lagring av personuppgifter står högt på många företags agenda efter införandet av GDPR – EU:s dataskyddsförordning. Detsamma gäller för Plandent som bland annat är IT-leverantör till tandläkarbranschen.

Plandent, som levererar IT-lösningar till tandläkarbranschen i Danmark, har i samband med att EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2018 integrerat e-Boks som distributionslösning i tandläkarnas journalsystem. Tandläkarna behövde en säker distributionslösning för utskick av dokument innehållande känsliga personuppgifter, däribland räkningar, påminnelser, hänvisningar, journaler och kostnadsbedömningar mellan tandläkare och patienter som dessutom levde upp till GDPR-förordningens efterlevnadsklausul.

Valet föll på e-Boks vars lösning – enligt Plandent – var den säkraste på marknaden. Plandent anslöt sig sedan till e-Boks lösning via sin samarbetspartner Nasure. 

”Våra kunder är tandläkare som hanterar stora mängder känsliga personuppgifter. Vi ansåg att e-Boks var den absolut mest säkra och professionella lösningen när det kommer till utskick av hänförbara personliga hälsouppgifter, så därför valde vi att integrera e-Boks som distributionskanal”
Lars Poulsen, marknadschef för Plandents IT-tjänster.

Kommunikation mellan tandläkarsystem och e-Boks

e-Boks’ lösning är integrerad i Plandents IT-system via deras nuvarande samarbetspartner Nasure, som är specialister på utveckling, ”hosting” och säkert utbyte av elektronisk kommunikation till primärt sjukvården. Nasure’s EDI Portal – en samarbetsplattform för tandläkarsystemen – är uppkopplad direkt till e-Boks, som nu används för att skicka räkningar, påminnelser och andra dokument mellan tandläkare och patient.

”Åtkomst till försändelse via e-Boks är direkt integrerat i vår lösning via Nasure. Det är lika enkelt för tandläkarna att skicka ett besked eller ett dokument via e-Boks som det är att skicka det över e-post, SMS eller vanlig papperskopia”, säger Lars Poulsen och tillägger:

”För oss som levererar tjänster till klinikerna är det viktigt att alla våra samarbetspartners kan leverera en stabil och grundligt testad produkt som kan dokumentera att allt lever upp till gällande lagstiftning. Det är något som e-Boks kunde garantera oss. Därför var lösningen ett självklart val som understöd åt våra kunder, vilket nu uppgår till 952 tandläkare som alla är anslutna som avsändare i e-Boks.”

Gör e-Boks till lösningen

Varje år skickar fler än 30 000 privata och offentliga företag i hela Norden fler än 485 miljoner dokument med hjälp av e-Boks – antingen via en integrering med deras eget system, eller via e-Boks’ egen plattform.

e-Boks’ utgör en garanti för säker digital dialog mellan avsändare och mottagare, som samtidigt säkerställer, att företag lever upp till kraven i EU:s personuppgiftsförordning. Läs mer om e-Boks’ lösningar här.