23-05-2019

2018 var ett år med kraftiga teknikinvesteringar från e-Boks sida som nu är i full gång med att byta ut motorn bakom den digitala postlösningen. Året bjöd på ökade inkomster och ett resultat på 17,4 miljoner danska kronor före skatt, samtidigt som e-Boks återigen korats till ett av Danmarks starkaste varumärken. Företagets fokus på utlandet skärps.

2018 var ett stabilt år för e-Boks A/S med en tillväxt på nästan 12 procent i omsättning och en vinstmarginal på lite mer än 8 procent. Det går att utläsa från den nyligen offentliggjorda årsredovisningen för 2018. Koncernens omsättning för året landar på 214,6 miljoner danska kronor, vilket är 22,3 miljoner mer än under 2017.

 "Vi kan blicka tillbaka på ett 2018 då vi trots kraftiga investeringar i ny teknik har levererat vad gäller både omsättning och vinst. Vi lyckades uppnå en bra, ökad omsättning och resultatet på 17,4 miljoner danska kronor före skatt är rimligt i förhållande till årets aktiviteter, även om vi hamnar lite lägre än under 2017", berättar e-Boks VD Ulrik Falkner Thagesen.

 

Rustade för tillväxt

Investeringarna handlar särskilt om att ersätta våra mainframe-system som har burit e-Boks sedan starten 2001 men med en mer flexibel och modern lösning. Även om man ännu inte kan se det utifrån pågår ett intensivt arbete i serverrummet, där hela den tekniska plattformen genomgår en förändring. Efter ett 2018 med många förändringar ser e-Boks fram emot att under 2019 börja kunna ta emot vinsten av moderniseringen.

 "Vi har använt en större del av 2018 på att rusta e-Boks för framtiden, vi gör helt enkelt de stora investeringarna nu för att vara redo att verka på internationell nivå. När vi går över till den nya tekniska plattformen leder det till fördelar med högre hastigheter. Vi kan arbeta fram fler mikrotjänster och lansera dem snabbare samtidigt som vi får en större bredd i förhållande till vem vi kan samarbeta med", förklarar Ulrik Falkner Thagesen.

 

Internationalisering i fokus

Danmark kommer fortsatt att vara e-Boks hemmaplan, men med tiden riktas blickarna allt mer mot utlandet. Vi har ett internationellt fokus som löper som en röd tråd genom de flesta projekt som e-Boks arbetar med just nu.

"Vi är stolta över att våra många års erfarenhet med att leverera offentlig digital post till danskarna får fler länder att få upp ögonen för Danmark. Internationaliseringen ligger i fokus för vad vi än gör och vi bygger vår framtida verksamhet efter att allt ska vara skalbart, på så sätt blir det enkelt att etablera sig på nya marknader", berättar Ulrik Falkner Thagesen. Han är samtidigt belåten över att de danska användarna på hemmamarknaden ännu en gång har korat e-Boks till ett av Danmarks mest trovärdiga varumärken.

"Återigen anses vi vara ett av Danmarks starkaste varumärken enligt Deloitte och Calibers senaste imagemätning (Top 100 Most Trusted and Liked Companies) – framför stora företag som LEGO, Grundfos och ECCO. Det visar på att danskarna har förtroende för oss och att vår produkt är relevant i deras vardag."

e-Boks var under 2018 arbetsgivare till totalt 71 medarbetare.

 

Huvud- och nyckeltal för koncernen (i danska kronor):

 

Koncern

TDKK

 

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

 

214.570

192.292

174.375

170.109

Resultat för ordinarie primärdrift

 

17.408

25.334

9.047

6.603

Resultat för finansiella poster

 

190

-316

-203

-697

Årets resultat

 

13.873

19.968

473

29

Egenkapital

 

37.890

36.227

17.251

16.591

Vinst

 

8,1%

13,2%

5,2%

3,9%

Antal medarbetare

 

71

70

64

50

 

Läs mer här.