08-03-2016

For mange bedrifter består HR-arbeidet fremdeles av unødvendig mange manuelle og tidkrevende oppgaver, og enkelte hevder funksjonen er utdatert. For å øke sin relevans må HR-funksjonen digitaliseres. Det sikrer effektivitet, bedre omdømme og mer tid til viktige strategiske oppgaver. 

digitalisering-eller-doed.jpg

 

Mange bedrifter driver HR-funksjonen på samme måte som de har gjort i flere tiår, og overraskende mye gjøres fremdeles manuelt til tross for at bedre løsninger finnes.

Funksjon under press

På forsiden av Harvard Business Review sommeren 2015 ble HR-funksjonen kritisert for å være utdatert, og tidsskriftet luftet ideen om å legge ned HR-funksjonen i sin helhet. Ifølge McKinsey er HR på niendepslass over viktigste forretningsområder for administrerende direktør. Funksjonen er under press, og sliter med å gjøre seg relevant.

Årsaken til presset på HR-funksjonen er ifølge flere at administrative oppgaver tar for lang tid, og tar fokus fra det strategiske HR-arbeid.

Fremoverlente bedrifter har mye å hente på å digitalisere HR-funksjonen, skal vi tro Danmarks største detaljhandel-selskap, Coop Danmark, som årlig håndterer over 45.000 dokumenter.

Mer tid til strategisk arbeid

Som første selskap i Skandinavia valgte ledelsen i Coop å digitalisere sin HR-funksjon i samarbeid med e-Boks i 2014. Digitaliseringen av HR-arbeidet har frigjort både tid og ressurser, blant annet gjennom muligheten for digital signatur av en rekke avtaler.

Eksempelet Coop kan tyde på at digitalisering av HR-funksjonen kan være noe av det fagfeltet behøver for å bevare sin relevans.

Digitalisering kan gjøre HR-ansatte i stand til å i større grad fokusere på strategiske veivalg, og mindre på unødvendig manuelle oppgaver. Det er alle tjent med.

Läs mer om digital underskrift.