23-03-2016

För många företag består HR-arbetet fortfarande av onödigt många manuella och tidskrävande uppgifter, och vissa hävdar till och med att funktionen är föråldrad. Men en effektiv och digitaliserad HR-funktion spelar en viktig roll i många strategiska beslut, vilket kan vara skillnaden mellan ett välfungerande och ett icke fungerande företag.

digitalisera-eller-laagg-ner.jpg

 

Många företag bedriver HR-funktionen på samma sätt som de har gjort i decennier, och en överraskande mängd uppgifter utförs fortfarande manuellt, trots att vi har tillgång till en mängd olika digitala lösningar.

Funktion under tryck

På framsidan av Harvard Business Review från sommaren 2015 kritiserades HR-funktionen för att vara föråldrad, och tidskriften föreslog att lägga ner hela HR-funktionen. Och enligt McKinsey kommer HR först på nioende plats på listan över de viktigaste verksamhetsområdena för en VD. Funktionen är under press, och kämpar för att göra sig relevant.
Anledningen till pressen på HR-funktionen är enligt många att administrativa uppgifter tar för lång tid, och därmed tar fokus från det strategiska HR-arbetet.
Framsynta företag har mycket att vinna på att digitalisera HR-funktionen. Ett bra exempel är Danmarks största detaljhandelsföretag, Coop Danmark, som årligen hanterar över 45 000 dokument.

Mer tid för strategiskt arbete

Under 2014 valde Coop, som första företag i Skandinavien, att digitalisera sin HR-funktion med hjälp av e-Boks. Digitaliseringen av HR-arbetet har frigjort både tid och resurser, bland annat genom möjligheten att signera avtal digitalt.
Att digitalisera HR-funktionen ger personalen möjlighet att fokusera mer på affärskritiska processer och strategiska val istället för att utföra tidskrävande uppgifter som kan göras digitalt. Det har gjort mer relevant. Något som både företaget och personalen tjänar på.

 

Läs mer om digital signering.