03-04-2017

I følge Brian Solis, Digital Analyst, Altimeter Group, opplever nærmere ni av ti bedrifter at de står midt oppe i et stort digitalt skifte. Tiden der brev med sensitiv personinformasjon ble sendt med tradisjonell post er snart over, og digital kommunikasjon tar over. Men hva skal til for å lykkes med digitale endringsprosesser?

digital-dialog-er-fremtiden.jpg

 

En del bedrifter både i privat og offentlig sektor sender fremdeles sensitiv personinformasjon i brevs form. Helsesektoren har blant annet fått mye kritikk for å ikke ha utviklet seg i takt med teknologien, og for at informasjonshåndtering og brukerdialog foregår på en gammeldags og usikker måte. Nå gjør teknologien det mulig å jobbe annerledes, og stadig flere bedrifter digitaliserer arbeidsprosessene sine.
Vellykket digitalisering gir mer fornøyde kunder, bedre brukeropplevelser, økt kundelojalitet og styrket konkurransekraft.

Syv råd for vellykkede digitale endringsprosjekter

Mange bedrifter opplever nå at de er nødt til å digitalisere for å møte kundenes forventninger. Et spørsmål mange imidlertid stiller seg, er hvordan de skal nå målet om å bli en ekte digital bedrift. Under har vi listet opp syv gode råd for vellykkede digitaliseringsprosesser:

 1. Koble endringsprosessen til overordnede mål
  Sørg for at målet for endringsprosessen er tett knyttet opp til bedriftens overordnede målsettinger
 2. Gjør tydelige prioriteringer
  Ikke gjør alt på en gang. Definer noen klare prioriterte målsettinger, og legg en tydelig plan for å nå disse
 3. Sett folk i stand til å gjennomføre digitale endringer
  I organisasjoner som lykkes med digitale endringsprosjekter, får lederne tilbud om kontinuerlig kompetanseheving. Slik blir de både i stand til å ta ansvar for prosessen, utføre arbeidsoppgavene sine, samtidig som de også blir trenet i digitale ferdigheter
 4. Feire fiaskoene
  Jürgen Kunz, sjefen i Oracle, sier at de eneste bedriftene som kommer til å overleve, er de som klarer å se for seg disruptive forretningsmodeller som radikalt endrer måten man gjør ting må. Derfor må ledelsen oppmuntre til nye måter å arbeide på, og det må være rom for å feile. Ethvert feiltrinn gir læring på veien frem mot å jobbe helt annerledes
 5. Skap endringsvilje
  Skap aksept for at veien blir til mens man går, og at mål, strategier og forutsetninger kommer til å endre seg underveis i prosjektet.
 6. Åpen og samarbeidsvillig
  De som lykkes med digitale endringsprosjekter skaper en kultur for åpenhet og samarbeidsvilje der ledelsens dør alltid er åpen. Informasjon utveksles fritt i organisasjonen for å bevisst forhindre silotenking
 7. Belønn ønsket adferd
  Etabler en tydelig struktur for å belønne ønsket adferd og gode resultater underveis i prosjektet. Som leder kan dette innebære å fjerne barrierer eller løfte frem gode prestasjoner. Endring er alltid smertefullt, og derfor er det viktig å etablere mekanismer som motiverer til ny adferd