16-01-2017

Creditsafe, verdens mest brukte leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, digitalisererer distribusjonen av gjenpartsbrev og varsler om betalingsanmerking ved bruk av e-Boks. Årlig sender Creditsafe ut over en million dokumenter.

 

creditsafe-case_mini.jpg

"Fordelen med en digital tjeneste er at privatpersoner raskere får tilgang til sine brev. e-Boks er en attraktiv og brukervennlig digital løsning som gjør at vi kan jobbe mer proaktiv for å tilby privatpersoner å motta sine varsel- og gjenpartsbrev digitalt. Vi kan i tillegg linke til eksterne samarbeidspartnere, samt nyttig informasjon fra for eksempel Datatilsynet", sier daglig leder i Creditsafe Norge, Per Fjærestad.  

"Vi er glade for at Creditsafe har valgt e-Boks, og gleder oss til å bidra til at de lykkes i det norske markedet", sier Geir Aasen, country manager i e-Boks Norge.

 

Effektiv og sikker distribusjon

Creditsafe distribuerer to typer dokumenter. For det første distribuerer de såkalte gjenpartsbrev. Dette er brev som sendes når det er foretatt en kredittsjekk. For det andre distribuerer Creditsafe varsel om betalingsanmerking. Creditsafe er pålagt å sende ut begge disse dokumenttypene, og nylig ble det gjennomført en lovendring som gjør det mulig å distribuere denne type dokumenter digitalt så sant man har en sikker løsning for identifisering. I dag distribuerer Creditsafe i overkant av en million dokumenter årlig, og 20 prosent av dette går digitalt, og Creditsafe forventer en betydelig økning i løpet av året.

"Vi er opptatt av kostnader og sikkerhet. Både porto, print og retur av brev er dyrt, og vi ser at vi får en betydelig mer effektiv løsning ved å sende dokumentene til kundenes sikre, digitale postkasse. Ettersom stadig flere nordmenn får en digital postkasse, får vi stadig større nedslagsfelt og kan drive forretningen vår enda bedre", sier Fjærestad.

Stort potensiale på sikt

Creditsafe vurderer også på sikt muligheten for å utvide løsningen de har valgt. Eksempelvis kan Creditsafe i samarbeid med e-Boks og en større aktør innen e-handel som behandler person- og kredittopplysninger utvikle én felles løsning som blir betydelig mer effektiv enn dagens fragmenterte løsninger.