26-04-2016

Med over 100 millioner innlogginger årlig har e-Boks stor innsikt i digital forbrukeratferd. Denne kunnskapen er snart tilgjengelig gjennom en ny Business Intelligence-løsning.

business-intelligence-kundekommunikasjonen.jpg

 

Når skal vi sende ut brev til kunden for at flest mulig skal lese dem? Hvilke kundesegmenter åpner dokumentene først – og hvem åpner dem aldri? Disse spørsmålene er det viktig å få besvart når en avsendervirksomhet skal benytte seg av e-Boks i sin kundekommunikasjon.

Forbedrer kommunikasjonen med kunder

I løpet av ett år åpner brukerne sin e-Boks over 100 millioner ganger. På grunnlag av aggregertelogin-dataen kan e-Boks levere verdifull statistikk til de avsenderne som ønsker det. I løpet av 2016 vil e-Boks også levere standardiserte Business Intelligence analyser.

"Avsendere, brukere og e-Boks har en felles interesse i at dokumentene som sendes til e-Boks blir lest. Med e-Boks som kommunikasjonskanal får avsendere mulighet til å optimalisere kommunikasjonen. BI-dataene gir dem også innsikt som kan forbedre kundekommunikasjonen", forteller Thomas Fjeldberg, direktør for forretningsutvikling.

Tar hånd om hele kommunikasjonsprosessen

Thomas Fjeldberg påpeker at det ofte er avdelinger som e-Boks normalt ikke er i kontakt med som etterspør Business Intelligence data.

"Vanligvis går kontakten via økonomi- eller IT-avdelingen, men nå merker vi større pågang fra salgs- og markedsavdelingene. e-Boks brukes ofte i to-veis kommunikasjon hvor flere dokumenter krever en reaksjon fra mottakeren. Fra å være et sluttpunkt blir e-Boks nå en del av virksomhetens kommunikasjonsprosess", sier Fjeldberg.

Ikke på bekostning av sikkerheten

I tillegg til å få innsikt i egne kunders adferd vil BI-løsningen kunne levere en benchmark på kommunikasjonsprofilen i forhold til resten av bransjen. e-Boks blir imidlertid aldri en markedsføringskanal som for eksempel Facebook.

"Våre data vil aldri deles på bekostning av brukernes sikkerhet, og vi utleverer aldri opplysninger om enkeltbrukeres adferd. Det vi kan tilby er aggregert informasjon om kundegrupper og segmenter. Vår BI-løsning kan også brukes i kombinasjon med noen av våre andre tjenester. Dette gir avsenderen mulighet til å innhente analyser basert på hvilken type bruker som vanligvis signerer digitale dokumenter", avslutter Thomas Fjeldberg.

BI-løsningen er utviklet med en rekke ulike avsendere som også har fungert som testpiloter. Løsningen forventes å bli lansert i juni, og trenger ingen spesielle oppsett.