03-01-2017

Datamengdene selskaper håndterer har vokst eksponentielt de siste årene og drastisk endret måten selskaper opererer på. Bedriftene får bedret inntjeningspotensialet – kundene får bedre brukeropplevelser. 

big-data-big-business.jpg

 

Big data blir viktigere og viktigere for selskaper i tiden fremover og kan være nøkkelen til suksess. I dag bruker selskaper Big data til alt fra å skaffe større markedsandel gjennom rettet markedsføring, til å rekruttere mer treffsikkert. For forbrukerne betyr Big data skreddersydd innhold, uten unødvendig informasjon, eller andre forstyrrelser. Hva er trendene i teknologien og hvilke fallgruver finnes for bedrifter som ikke håndterer teknologien på riktig måte?

Økte datamengder

Utviklingen innen Big data skjer kontinuerlig. Ekspertene på området klarer derfor ikke å si noe entydig om utviklingen. De råder til bevissthet om den kontinuerlige endringen og at bedriftene må bruke dette til sin fordel. En annen ting vi vet, er at datamengden vi produserer vil fortsette å vokse. Dette kommer særlig som en følge av mengden produkter som er koblet opp mot Internet of Things (IoT) og tilhørende skylagring. På denne måten kan selskapene motta og enkelt prosessere informasjonen de mottar i skyen. Med utviklingen følger også behov for økt digital kompetanse, og stadig flere bedrifter vil stille større krav til de ansattes digitale kompetanse når de rekrutterer. I tillegg forventes det en oppblomstring av Chief Digital Officer (CDO)-stillinger. Dette er ansatte med lederansvar og kompetanse på data prosessering og selskapets tilgang og utnyttelsesgrad av tilgjengelig informasjon.

Tillitsfordelen

På tross, eller kanskje heller som en konsekvens av de store økonomiske fordelene selskaper kan oppleve ved å bruke Big data, har teknologien måttet tåle mye kritikk. Personvern og brukernes rettigheter er baksiden av medaljen når store selskaper får tilgang til mer og mer informasjon om forbrukeren. Bedrifter som ikke klarer å skape tillitt hos forbrukeren vil raskt tape markedsandeler. De selskapene som derimot viser seg tillitten verdig vil kunne få tilgang til mellom fem og ti ganger så mye informasjon i de landene de opererer i, viser en analyse fra konsulentselskapet BCG. Som en konsekvens mener BCG at 2/3 av den potensielle verdiskapingen Big data gir, forsvinner, hvis selskapet ikke oppnår tillit hos forbrukerne. Denne tillitsfordelen er med andre ord avgjørende for å lykkes. I Norge uttalte Telenor-sjef Berit Svendsen i fjor at Telenor bare vil bruke persondata på en måte som gjør at de beholder tilliten hos kundene og på en måte som gjør at dataen ikke kan misbrukes. Slik kommunikasjon er viktig for å vise at selskapet setter forbrukernes privatliv og rettigheter først. Brukt riktig har Big data en enorm nytte for både bedrifter og samfunn. Misbrukt kan den få katastrofale følger, slik vi har sett i etterspillet etter Wikileaks-skandalen i 2007.

Hvordan bruke Big data for å styrke konkurransekraften

  1. Skap tillitsfordeler ved å vise at bedriften setter personvern først
  2. Kontrollerer informasjonsgrunnlaget bedriften belager seg på. Riktig informasjon er alltid bedre enn mye informasjon
  3. En klar og langsiktig strategi for hvordan bedriften skal bruke Big data og hvilke utfordringer teknologien skal løse