25-06-2019

e-Boks har anslutit sig till FN:s Global Compact och har under 2019 satt upp mål som ska främja en hållbar samhällsutveckling. Det görs i samarbete med Lotte Hansen från Hansen & Ersbøll Agenda som använder FN:s världsmål som riktmärke för positiv förändring i danska företag. 

 

Det fungerar inte längre så att varje enskilt företag själva kan besluta om hur de vill tänka kring sitt CSR-arbete. Med Global Compact talar du samma språk som alla andra.

Det säger Lotta Hansen som är VD för Hansen & Ersbøll Agenda som agerar rådgivare åt företag om hur de kan bidra till en mer hållbar värld.

– 2015 fastslog världens länder genom FN den hittills mest ambitiösa planen för jordklotets framtid med 17 världsmål som utgör det strategiska underlaget för Global Compact. I dag är statusen för hållbarhetsagendan att de stora företagen i Danmark har tagit till sig av världsmålen – bland annat genom Global Compact – och att de nu arbetar strukturerat med att utveckla sina företag i en hållbar riktning, säger Lotte Hansen.

 

Nya affärsmöjligheter

Att ansluta sig till FN:s Global Compact kan ge nya affärsmöjligheter och dessutom säkra att nuvarande kunder fortsätter att vara kunder. Våga öppna dörren för samarbete med andra företag. Det kan både hålla kvar gamla medarbetare och attrahera nya.

– I Danmark har klimatet snabbt blivit en av de hetaste frågorna när det kommer till vad danskar är mest politiskt intresserade av. Det kan man se i det senaste riksdagsvalet i Danmark, då klimatet var på allas läppar. Det är ett tydligt exempel på att vi alla måste börja tänka om. Och därför ser vi också ett ökat intresse bland företag att arbeta med världsmålen, berättar Lotte Hansen.

 

Lösningar på globala utmaningar

Under våren 2019 inledde Hansen & Ersbøll Agenda ett samarbete med e-Boks som i 2018 anslöt sig till FN:s Global Compact. Lotte Hansen har hjälpt till att kartlägga hur e-Boks kan bidra till att lösa de utmaningar som världen står inför.

– Även om hållbara, digitala lösningar är en del av e-Boks DNA, har det funnits en stor entusiasm i att lägga ribban ännu högre med ambitiösa målsättningar. Världsmålen handlar bl.a. om personsäkerhet och här kan e-Boks ta ett stort ansvar, säger Lotte Hansen.

I Danmark tar vi för givet att vi har rätten att bestämma över hanteringen av våra egna personuppgifter, men så är inte alltid fallet i andra länder.  Genom att sprida sina lösningar – som t.ex. Digital postlådan och Säker tvåvägskommunikation – till nya marknader kan e-Boks bidra till att säkerställa fler människors rättigheter.

Läs e-Boks CSR policy