25-06-2019

e-Boks har sluttet seg til FNs Global Compact og har i 2019 satt mål som skal fremme en bærekraftig samfunnsutvikling. Det skjer til dels i samarbeid med Lotte Hansen fra Hansen & Ersbøll Agenda, som bruker FNs verdensmål som rettesnor for positiv forandring i danske virksomheter.

 

Verden er forbi det punktet hvor hver enkelt virksomhet selv kan beslutte hvordan den vil standardisere CSR-arbeidet. Med Global Compact snakker du samme språk som alle andre.

Dette sier Lotte Hansen. Hun er adm. direktør i Hansen & Ersbøll Agenda og gir virksomheter råd om hvordan de kan bidra til en mer bærekraftig verden.

– I 2015 vedtok verdens land gjennom FN den så langt mest ambisiøse planen for klodens framtid med 17 verdensmål som er en strategisk bærebjelke for Global Compact. I dag er status på bærekraftagendaen at de store virksomhetene i Danmark har tatt til seg verdensmålene og – blant annet via Global Compact – arbeider strukturert med å utvikle driften i en bærekraftig retning, sier Lotte Hansen.

 

Nye forretningsmuligheter

Å slutte seg til verdensmålene og være med på å sikre at eksisterende kunder fortsetter å være kunder, kan gi nye forretningsmuligheter. I tillegg kan det åpne døren for samarbeid med andre virksomheter. Dette kan tiltrekke og holde fast ved nye og nåværende medarbeideren.

– I Danmark har klimaet gått helt til topps når det handler om hva danskene interesserer seg for. Det nylig avlagte folketingsvalget vitner om nettopp dette, her var klima på alles lepper. Det er tydelig for alle at vi nå må tenke på nye måter. Og derfor er det også en stigende interesse blant virksomheter for å arbeide med verdensmålene, forteller Lotte Hansen.

 

Løsninger på globale utfordringer

Våren 2019 starter Hansen & Ersbøll Agenda et samarbeid med e-Boks, som i 2018 sluttet seg til FNs Global Compact. Lotte Hansen har hjulpet til med å kartlegge hvordan e-Boks kan bidra til å løse de utfordringene verden står overfor.

– Selv om bærekraftige, digitale løsninger er en del av DNA-et til e-Boks, har det vært stor vilje til å sette lista høyt med ambisiøse målsetninger. Verdensmålene fokuserer blant annet på personsikkerhet, og her kan e-Boks løfte en vesentlig oppgave, sier Lotte Hansen.

I Danmark tar vi for gitt at vi er sikret retten til våre egne data, men dette er ikke en selvfølge i andre land.  Ved å utbre løsningene sine – som for eksempel Digital postboks og Sikker digital toveiskommunikasjon – til nye markeder kan e-Boks bidra til å sikre rettighetene til flere borgere.

Les e-Boks CSR Policy