Batelco signs partnership with e-Boks

28. October 2020

Batelco signs partnership with e-Boks

Batelco, the national telecommunication company in Bahrain, has signed a partnership agreement with e-Boks, a Nordic provider of secure platforms and digital postboxes.

7. November 2019

130 million saved in postage costs

Digital postboxes have definitely come to stay. Which is great for people, the environment and the economy. For each letter sent digitally, the state and municipalities save considerable amounts of money that can be used on other, more beneficial services.

130 millioner kroner i sparte portokostnader

7. November 2019

130 millioner kroner i sparte portokostnader

Digitale postkasser har definitivt kommet for å bli. Hvilket er bra for både innbyggerne, miljø og økonomi. For hvert brev som sendes digitalt sparer stat og kommune store summer som heller kan brukes på andre samfunnsnyttige tjenester.

e-Boks hedret for deres digitale bærekraft

12. September 2019

e-Boks hedret for deres digitale bærekraft

Mange tar demokrati, gjennomsiktighet og datasikkerhet for gitt. I e-Boks utgjør disse verdiene selve kjernen i forretningsvirksomheten. Dette har de beskrevet i en rapport om sin bærekraftige strategi kalt «COP-rapporten», til UN Global Compact. For denne har de nettopp vunnet en pris som en av Danmarks beste rapporter for små og mellomstore bedrifter.

e-Boks vinner ny kontrakt: Skal levere digital post til Grønland

16. August 2019

e-Boks vinner ny kontrakt: Skal levere digital post til Grønland

I fremtiden vil innbyggere og virksomheter på Grønland motta post fra det offentlige via e-Boks, etter at Grønlands Selvstyre har valgt e-Boks som ny leverandør. e-Boks A/S fortsetter dermed sin vekst utenfor Skandinavia, som nylig også vant et anbud på offentlig post i Irland.

FAQ: Tre snabba frågor om e-Boks och FN:s Global Compact

25. June 2019

FAQ: Tre snabba frågor om e-Boks och FN:s Global Compact

I världen ser vi nu en ökad medvetenhet om Global Compact och FN:s världsmål. Därför är det naturligt att e-Boks, som bygger sitt företag på att leverera hållbara digitala lösningar, stöder den agendan och medverkar till att främja en positiv global utveckling.

Ambitionerna måste vara högre än vad man klarar av att uppnå i dag

25. June 2019

Ambitionerna måste vara högre än vad man klarar av att uppnå i dag

e-Boks har anslutit sig till FN:s Global Compact och har under 2019 satt upp mål som ska främja en hållbar samhällsutveckling. Det görs i samarbete med Lotte Hansen från Hansen & Ersbøll Agenda som använder FN:s världsmål som riktmärke för positiv förändring i danska företag.

25. June 2019

FAQ: Tre kjappe om e-Boks og FNs Global Compact

Det er en økende bevissthet om Global Compact og FNs verdensmål på globalt plan. Derfor er det naturlig at e-Boks, som baserer driften på å levere bærekraftige, digitale løsninger, støtter denne agendaen og bidrar til å fremme en positiv global utvikling.

25. June 2019

Ambisjonene skal være større enn dem du kan løfte i dag

e-Boks har sluttet seg til FNs Global Compact og har i 2019 satt mål som skal fremme en bærekraftig samfunnsutvikling. Det skjer til dels i samarbeid med Lotte Hansen fra Hansen & Ersbøll Agenda, som bruker FNs verdensmål som rettesnor for positiv forandring i danske virksomheter.

25. June 2019

e-Boks lägger i en extra hållbarhetsväxel efter att ha anslutit sig till FN:s Global Compact

e-Boks har sedan start 2001 byggt sin verksamhet på att leverera hållbara digitala lösningar. Därför var det ett naturligt steg att ansluta sig till FN:s Global Compact, vars mål är att främja företagens arbete med samhällsansvar.

e-Boks setter fart på bærekraften med FNs Global Compact

25. June 2019

e-Boks setter fart på bærekraften med FNs Global Compact

e-Boks har siden oppstarten i 2001 bygd opp virksomheten på å levere bærekraftige digitale løsninger. Derfor var det naturlig å slutte seg til FNs Global Compact, som har et mål om å fremme virksomheters arbeid med samfunnsansvar.

e-Boks skal levere ny digital postløsning til Irland

4. June 2019

e-Boks skal levere ny digital postløsning til Irland

Det er 18 år siden Danmark, med e-Boks, innledet digitaliseringen av privat og offentlig kommunikasjon, men mange andre land lanserer først nå tilsvarende løsninger. I Irland utnytter man de gode erfaringene fra Danmark, og har nå valgt e-Boks A/S som leverandør av offentlig digital post.

4. June 2019

e-Boks ska leverera ny lösning för digital post i Irland

Det är 18 år sedan Danmark i samarbete med e-Boks inledde digitaliseringen av privat och offentlig kommunikation, men i många andra länder är det först nu man implementerar motsvarande lösningar. Irland förlitar sig på dansk erfarenhet och har valt att e-Boks A/S ska stå för offentlig digital post i Irland.

Full fokus på digitaliseringen i Europa

4. June 2019

Full fokus på digitaliseringen i Europa

Europakommissionen sätter fart på den digitala utvecklingen med en miljardinvestering i en rad olika digitaliseringsprojekt. Här kommer en inblick i vad som står på agendan i Europa när det kommer till digitalisering.

4. June 2019

Full fart på digitaliseringen i Europa

Europakommisjonen øker tempoet på den digitale utviklingen gjennom milliardinvestering i en rekke digitaliseringsprosjekter. Her får du et innblikk i hva Europa har på agendaen når det gjelder digitalisering.

23. May 2019

e-Boks A/S ökar omsättningen och investerar kraftigt i ny plattform

2018 var ett år med kraftiga teknikinvesteringar från e-Boks sida som nu är i full gång med att byta ut motorn bakom den digitala postlösningen. Året bjöd på ökade inkomster och ett resultat på 17,4 miljoner danska kronor före skatt, samtidigt som e-Boks återigen korats till ett av Danmarks starkaste varumärken. Företagets fokus på utlandet skärps.

23. May 2019

e-Boks A/S øker omsetningen og investerer massivt i ny plattform

2018 ble et år med store investeringer i teknologi for e-Boks, som er i full gang med å skifte ut motoren bak den digitale postløsningen. Det ble en fin vekst på topplinjen, og et fornuftig resultat før skatt på 17,4 millioner danske kroner, samtidig med at e-Boks igjen er kåret til et av Danmarks sterkeste varemerker. Bedriftens fokus på internasjonalisering styrkes.

e-Boks A/S boosts turnover and invests massively in new platform

23. May 2019

e-Boks A/S boosts turnover and invests massively in new platform

2018 was a year with massive technology investment for e-Boks, which is now well into the process of replacing the engine powering its digital post solution. Healthy top line growth was achieved with pre-tax profit of DKK 17.4 million, and e-Boks was once again recognized as one of Denmark’s strongest brands. Foreign focus has increased.

e-Boks to deliver new digital post solution to Ireland

9. May 2019

e-Boks to deliver new digital post solution to Ireland

18 years ago, Denmark began its digitalisation of public and private sector communication with the solution e-Boks. Other countries are following suit with similar solutions now. In Ireland, they have drawn on the positive experiences from Denmark and have now chosen e-Boks A/S to be responsible for their public digital post solution.

1. May 2019

Digital signering øker stadig

I 2018 ble 4,1 millioner dokumenter signert digitalt via e-Boks i Danmark. Digitale underskrifter effektiviserer kommunikasjonen mellom avsender og mottaker slik at kunden får en bedre opplevelse.

1. May 2019

Digital signering växer i rasande takt

Under 2018 blev 4,1 miljoner dokument signerade digitalt i Danmark via e-Boks. Digital signering effektiviserar kommunikationen mellan avsändare och mottagare och ger en bättre kundupplevelse.

ISS: Vi sparer tid og penger – nå er det nødvendig med bare noen få klikk

1. May 2019

ISS: Vi sparer tid og penger – nå er det nødvendig med bare noen få klikk

ISS sin lønningsavdeling i Danmark sender regelmessig brev til virksomhetens medarbeidere, både enkeltvis og masseutsendelser, men det var ikke holdbart eller moderne å sende som fysisk post. Vi sparer både tid og penger. e-Boks sin løsning er dessuten enkel å bruke og passer godt inn i organisasjonens arbeid med hele tiden å forsøke å arbeide smartere.

1. May 2019

ISS: Vi sparar tid och pengar – nu behövs det bara ett par klick

ISS’ löneavdelning i Danmark skickar med jämna mellanrum ut brev till företagets medarbetare – både individuella brev och massutskick – men det var varken hållbart eller samtida att skicka breven som fysisk post. Vi sparar både tid och pengar med e-Boks’ lösning som dessutom är enkel att använda och passar utmärkt för vår organisation som hela tiden försöker arbeta smartare.

1. May 2019

Pensam Forsikring: Nå kommuniserer vi sikkert og har bedre struktur

Pensam Forsikring sine kunder foretar mellom 1000 og 1500 signeringer i e-Boks hver måned i Danmark. Digital signering blir først og fremst brukt i forbindelse med salg av forsikringer til nye kunder som nå får tilbud og poliser fra selgerne direkte i sin e-Boks. Her kan kunden signere og dermed akseptere tilbudet.

PenSam: Nu kommunicerar vi på ett säkert sätt och har bättre struktur

1. May 2019

PenSam: Nu kommunicerar vi på ett säkert sätt och har bättre struktur

PenSam försäkrings danska kunder utför mellan 1 000 till 1 500 signeringar i e-Boks varje månad. Digital signering används i första hand i samband med försäljning av försäkringar till nya kunder som nu kan ta emot erbjudanden och policyer från säljarna direkt i e-Boks. Här kan kunden signera och därmed acceptera erbjudandet.

e-Boks går foran: Norge er nysgjerrig på offentlig digitalisering

25. April 2019

e-Boks går foran: Norge er nysgjerrig på offentlig digitalisering

Evry, en av Norges ledende leverandører av it-tjenester og programvare, var på konferansen Sak- og portaldagene i april. Her ble det satt søkelys på digitalisering innen offentlig sektor i Norge. e-Boks var invitert som ekstern foredragsholder for å dele våre gode erfaringer.

GDPR: Tre fel du lätt kan begå

25. March 2019

GDPR: Tre fel du lätt kan begå

Vad som för många företag tidigare var helt vanliga arbetsprocesser, betraktas nu i och med GDPR som osäkra och olagliga. Här kan du läsa om tre fallgropar som du måste vara uppmärksam på – och vad du kan göra åt dem.

25. March 2019

GDPR: 3 feil det er fort å gjøre

Det som for mange virksomheter før var helt vanlige arbeidsprosedyrer, vil nå med GDPR være usikkert og ulovlig. Her kan du lese om tre fallgruver du skal være klar over – og hva du kan gjøre med dem.

7. March 2019

GDPR: Sätt ditt företags hantering av personuppgifter i system

GDPR – EU:s allmänna dataskyddsförordning – är något de flesta företag känner till. Men vissa har det fortfarande svårt med att få rätsida på reglerna och hur de ska efterlevas. Här följer en guide på vad ditt företag bör göra för att bli så kallade ”GDPR-compliant”.

GDPR: Sett bedriftens håndtering av personopplysninger i system

7. March 2019

GDPR: Sett bedriftens håndtering av personopplysninger i system

GDPR, EUs personvernforordning, er kjent stoff for de fleste bedrifter. Men noen strever fortsatt med å finne ut av reglene og hvordan de skal følges. Her finner du en veiledning til hva du, som bedrift, må gjøre for å oppfylle kravene i GDPR.

7. March 2019

Slik sikrer du kommunikasjonen med kundene dine via e-post og e-Boks

Siden januar 2019 har private virksomheter vært nødt til å følge kravene i EUs personvernlovgivning, GDPR, om kryptering av e-post som inneholder følsomme og fortrolige opplysninger. Dette har skapt trafikk hos Timengo, som sammen med e-Boks nå kan tilby en sikker dialog gjennom en kryptert e-postløsning til både private virksomheter og det offentlige.

Så kommunicerar du säkert med dina kunder via e-post och e-Boks

7. March 2019

Så kommunicerar du säkert med dina kunder via e-post och e-Boks

Sedan januari 2019 måste privata företag efterleva kravet i GDPR – EU:s personuppgiftsförordning – om kryptering av e-postmeddelanden innehållande känsliga och konfidentiella uppgifter. Det har skapat trafik hos Timengo, som tillsammans med e-Boks nu kan erbjuda säker dialog genom en krypterad e-postlösning till både det privata och det offentliga.

30. January 2019

e-Boks gör kommunikationen mellan tandläkare och patienter säker

Säker distribution och lagring av personuppgifter står högt på många företags agenda efter införandet av GDPR – EU:s dataskyddsförordning. Detsamma gäller för Plandent som bland annat är IT-leverantör till tandläkarbranschen.

Kommunicera säkert med dina kunder i e-Boks

30. January 2019

Kommunicera säkert med dina kunder i e-Boks

Dialogen mellan företag, kunder och samarbetspartners sker i allt större omfattning digitalt. e-Boks är din garanti för säker digital kommunikation med möjlighet till tvåvägskommunikation mellan avsändare och mottagare.

e-Boks gjør at kommunikasjonen mellom tannleger og pasienter er sikker

30. January 2019

e-Boks gjør at kommunikasjonen mellom tannleger og pasienter er sikker

Sikker distribusjon og oppbevaring av personopplysninger står høyt på agendaen til mange virksomheter etter innføringen av EUs personvernforordning GDPR. Dette gjelder også Plandent, som blant annet er IT-leverandør til tannleger.

30. January 2019

Kommuniséer sikkert med kundene dine i e-Boks

Dialog mellom virksomheter, kunder og samarbeidspartnere skjer i stigende grad digitalt. e-Boks er din garanti for sikker digital kommunikasjon, og gir mulighet for toveiskommunikasjon mellom avsender og mottaker.

e-Boks is still one of Denmark’s most trusted brands

10. December 2018

e-Boks is still one of Denmark’s most trusted brands

Again this year, e-Boks is one of this country’s top three most trusted brands. A quarterly survey conducted by Caliber (corporate branding and reputation consultants) measures Danish companies’ reputations.

29. November 2018

GDPR-status den 25. november 2018

Den 25. november 2018 var det et halvår siden GDPR, EUs oppdaterte regler for håndtering av personlige opplysninger, ble innført. Siden innføringen av GDPR, EUs personvernforordning, i mai 2018, har sikker distribusjon og oppbevaring av personopplysninger stått høyt på agendaen til mange bedrifter.

e-Boks i samarbete med Friends och Locker Room Talk

29. November 2018

e-Boks i samarbete med Friends och Locker Room Talk

e-Boks genomför nu stora satsningar på barn- och ungdomsverksamhet genom att inleda samarbeten med både Friends och Locker Room Talk. I e-Boks nylanserade app e-Boks Plus kan användarna enkelt skänka pengar till båda organisationerna. Dessutom kan användarna starta en egen insamling, ”Stöd din klubb” för att samla in medel till sin lokala idrottsförening. För varje användare som rekryteras skänker e-Boks 50 kr.

GDPR-status

28. November 2018

GDPR-status

Den 25 november 2018 var det ett halvår sedan GDPR – EU:s nya regler för hantering av personuppgifter – infördes. Sedan införandet av GDPR – EU:s dataskyddsförordning – i maj 2018 har säker distribution och lagring av personuppgifter stått högt upp på många företags agenda.

Tillit i en digital verden

24. September 2018

Tillit i en digital verden

Nesten hver eneste dag lanseres nye digitale tjenester som endrer hverdagen vår. Men ny teknologi representerer også en sikkerhetstrussel når vi legger igjen stadig flere spor på nett. Det blir avgjørende at brukerne har tillit til at informasjonen håndteres på en god måte, og dette har e-Boks arbeidet med i 17 år.

24. September 2018

Digital signering via e-Boks styrker bunnlinjen

Selv om stadig flere organisasjoner har oppdaget fordelene ved å la kundene signere digitalt, benytter over halvparten av bedrifter seg fortsatt helt eller delvis av penn og papir. Nye undersøkelser fra e-Boks viser at potensialet i å gå den digitale veien likevel er stort.

To år med digitale underskrifter har gitt gevinst

19. September 2018

To år med digitale underskrifter har gitt gevinst

I 2016 startet det danske boligselskapet DAB et prosjekt som skulle redusere behandlingstiden til leiekontrakter ved å innføre digitale underskrifter. Resultat er forbedret service blant medarbeidere og kunder. Innen utgangen av 2018 er målet at 85 prosent av kontraktene skal underskrives digitalt.

19. September 2018

Två år med digitala underskrifter har gett vinstresultat

Under 2016 inledde det danska bostadsbolaget DAB ett projekt som skulle korta ner handläggningstiden för hyreskontrakt genom att införa digitala underskrifter. Resultatet är stora tidsbesparingar och bättre service till kunderna. Målet är att 85 % av kontrakten ska skrivas under digitalt innan 2018 har nått sitt slut.

Digital signering via e-Boks ökar vinsten

19. September 2018

Digital signering via e-Boks ökar vinsten

Även fast flera organisationer har insett fördelarna med att låta kunderna skriva under digitalt, använder sig hälften av alla Danska företag fortfarande helt eller delvist av penna och papper. Potentialen i att gå den digitala vägen är dock stor, visar nya undersökningar från e-Boks.

Välkommen till e-Boks Plus

14. September 2018

Välkommen till e-Boks Plus

Vi har nu lanserat en betaversion av e-Boks-appen. Här kan du hjälpa oss med att testa ett uppdaterat användargränssnitt, en ny design och ny navigering. Du kan hela tiden komma åt din digitala post i översikten. I den nya appen lanserar vi e-Boks Plus, en genväg till en rad nya tjänster. Med hjälp av e-Boks Plus kan du enklare få dina utställda tjänster utförda. Med e-Boks Plus går e-Boks mot att vara en självbetjäningsplattform som inte bara är relaterad till dokument.

Sterk vekst for e-Boks

3. July 2018

Sterk vekst for e-Boks

Omsetningsvekst og kostnadsfokus ga e-Boks et solid pluss på bunnlinjen i 2017. Nå skal e-Boks-plattformen videreutvikles, slik at brukerne får tilgang til enda flere selvbetjeningsløsninger.

Farvel til postkasselogikken God dag til plattformen

21. June 2018

Farvel til postkasselogikken God dag til plattformen

CEO Ulrik Falkner Thagesen ser fram mot et endret e-Boks som skal forene avsendere, brukere og tjenester i et nytt univers hvor nøkkelordet er digital selvbetjening rettet mot den enkeltes behov.

21. June 2018

Säg farväl till brevlådelogiken. Hälsa plattformen välkommen

CEO Ulrik Falkner Thagesen ser fram emot ett förändrat e-Boks, som ska förena avsändare, användare och tjänster i ett nytt universum, där nyckelordet är digital självbetjäning med fokus på den enskildes behov.

Digitala tjänster blir en del av svenskarnas vardag

21. June 2018

Digitala tjänster blir en del av svenskarnas vardag

Den digitala omvandlingen knackar på svenskarnas dörr, och allt fler hakar på digitaliseringståget. Det är goda nyheter för e-Boks, som satsar på att öka marknadsandelen ytterligare på den svenska marknaden under 2018.

Satsing på åpenhet rammer det norske markedet

21. June 2018

Satsing på åpenhet rammer det norske markedet

Utbredelsen av digital post går fortsatt sakte i Norge. Til gjengjeld har både nåværende og potensielle kunder store forventninger til e-Boks sin strategi om å åpne plattformen, slik at partnere kan tilby tjenestene sine.

e-Boks A/S lander solidt plus for 2017

19. June 2018

e-Boks A/S lander solidt plus for 2017

Vækst i omsætning og fokus på styring af kapacitetsomkostninger har givet e-Boks A/S et solidt plus på bundlinjen i 2017. Nu skal e-Boks-platformen udvikles videre, så brugerne får adgang til endnu flere selvbetjeningsløsninger.

Roboter og e-Boks fanger opp feil i pensjonsinnbetalinger

19. June 2018

Roboter og e-Boks fanger opp feil i pensjonsinnbetalinger

PensionDanmark, som er et dansk pensjonsselskap, bruker robotteknologi i kombinasjon med e-Boks til å utbedre feil i innbetalinger fra private og offentlige virksomheter. Løsningen reduserer pensjonsselskapets omkostninger og styrker kundeopplevelsen.

19. June 2018

Robotar och e-Boks fångar upp fel i pensionsinbetalningar

PensionDanmark, som är ett danskt pensionsbolag, använder robotteknik i kombination med e-Boks till att lösa fel i inbetalningar från privata och offentliga verksamheter. Lösningen reducerar pensionsbolagets kostnader och förbättrar kundupplevelsen.

Är blockchain ett paradigmskifte inom digital kommunikation?

11. June 2018

Är blockchain ett paradigmskifte inom digital kommunikation?

Sedan e-Boks lanserades år 2001 i Danmark har vi arbetat med att utveckla säkra, digitala kommunikationslösningar. Nu ser vi att framväxten av blockchain, eller blockkedjeteknik, kan lösa några av de utmaningar som uppstår i samband med digital kommunikation inom både hälso- och finanssektorn, allteftersom tekniken brer ut sig alltmer.

11. June 2018

Bättre kundkommunikation med hjälp av robotar

Kampen om att bli bäst på artificiell intelligens fortsätter in i 2018 och flera företag arbetar nu för att ta reda på mer om hur AI kan användas för att utveckla kundkommunikationslösningar som blir smartare ju mer de används.

11. June 2018

Er blockchain et paradigmeskifte innen digital kommunikasjon?

Helt siden lanseringen av e-Boks i 2001 i Danmark har vi arbeidet med å utvikle sikre, digitale kommunikasjonsløsninger. Nå ser vi at fremveksten av blockchain – eller blokkjedeteknologi – kan løse noen av utfordringene knyttet til digital kommunikasjon innen både helse- og finanssektoren etter hvert som denne teknologien blir stadig mer utbredt.

Bedre kundekommunikasjon ved hjelp av roboter

11. June 2018

Bedre kundekommunikasjon ved hjelp av roboter

Kampen om å bli best på kunstig intelligens fortsetter i 2018, og flere selskaper jobber nå for å se hvordan AI kan brukes for å utvikle løsninger for kundekommunikasjon som blir smartere desto mer de brukes.

20. March 2018

Elva steg till effektiv digital kundkommunikation

Digitaliseringen gör det enklare, snabbare och billigare för företag att kommunicera med sina kunder via chatt, e-post och sociala medier till exempel. Men det är lätt hänt att man går vilse bland alla plattformar och leverantörer. Här kommer våra 11 tips på hur ditt företag kan uppnå effektiv och säker digital kommunikation med era kunder.

20. March 2018

Det finns ingen genväg till GDPR, men med e-Boks blir det lite lättare

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Det ställer helt nya krav, bland annat på hur ditt företag hanterar personuppgifter, oavsett vilken storlek ni har på företaget eller vilken bransch ni tillhör. Företag som inte följer GDPR riskerar böter på upp till 20 miljoner euro, eller fyra procent av den årliga omsättningen.

Det finnes ingen snarvei til GDPR, men med e-Boks blir veien kortere

13. March 2018

Det finnes ingen snarvei til GDPR, men med e-Boks blir veien kortere

25. mai 2018, innføres EUs nye personvernregler, General Data Protection Regulation (GDPR), i Norge. Dette stiller nye krav til hvordan din bedrift håndterer personopplysninger – uavhengig av størrelse eller bransje. Med e-Boks møter du kravene. Ønsker du tips til hvordan din bedrift kan bli best på personvern bør du lese videre

Elleve steg til effektiv digital kundekommunikasjon

13. March 2018

Elleve steg til effektiv digital kundekommunikasjon

Digitaliseringen gjør det enklere, raskere og billigere for bedrifter å kommunisere med kundene sine på chat, e-post, sms og sosiale medier. Mulighetene er mange. Men det er lett å gå seg vill i de ulike plattformene og tilbyderne av digital kommunikasjon. Vi gir deg gode råd på veien! Bedrifter må trå varsomt når de skal velge hvordan de skal kommunisere digitalt med sine kunder. Balansen mellom kundetilfredshet, tilgjengelighet, sikkerhet og pris er krevende å finne. e-Boks har over 16 års erfaring innen sikker digital dialog. Hvert år distribuerer vi mer enn 400 millioner dokumenter og vi er ekperter på digital brukeratferd, trender og kommunikasjon. Les våre elleve steg til hvordan din bedrift kan oppnå effektiv og sikker digital kundekommunikasjon.

13. March 2018

e-Boks provides access to 15 million users for the EU digital highway

The new EU infrastructure, CEF eDelivery, enables e-Boks to give access to almost 15 million users, ranging from corporate and public authorities to private citizens. Add to this cheaper and more secure document exchange on a global scale.

Både virksomheder og kunder taber på manglende betalinger

4. January 2018

Både virksomheder og kunder taber på manglende betalinger

I starten af 2017 kunne e-Boks annoncere planerne om en ny betalingsløsning, som giver brugerne mulighed for at betale deres regninger direkte fra e-Boks. Nu står de første virksomheder og kommuner klar til at tage e-Boks Betaling i brug. Vi har talt med Kim Sølbeck, som har fået ansvaret for løsningen.

e-Boks og eDialog24 inngår nordisk samarbeid

7. December 2017

e-Boks og eDialog24 inngår nordisk samarbeid

eDialog24 og e-Boks innleder et nordisk samarbeid for å tilby kunderådgivere og selgere en bedre løsning for digital kundedialog og e-signering. Samarbeidet gir både nye og eksisterende kunder av e-Boks og eDialog24 nye muligheter til å tilby en sikker dialog og mer sømløs rådgivning med sine kunder på internett.

Here are 3 things your company is doing that are illegal

23. November 2017

Here are 3 things your company is doing that are illegal

Many completely normal working procedures found in most organisations can now result in fines. This is the consequence of a new, strict penalty framework to be introduced when the new personal data regulations come into force in 2018. Read on to learn about three typical pitfalls you should be aware of – and what you can do about them.

InterMail inleder nordiskt samarbete med e-Boks

11. September 2017

InterMail inleder nordiskt samarbete med e-Boks

InterMail och e-Boks inleder ett nordiskt samarbete för att digitalisera och förbättra kommunikationen med kunderna. Samarbetet inleds kring ett antal strategiska kunder i Sverige.

E-post som kommunikationskanal hotas av dataskyddsförordningen

27. June 2017

E-post som kommunikationskanal hotas av dataskyddsförordningen

En ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av det digitala brevlådeföretaget e-Boks visar att e-post är den vanligaste formen av kommunikation mellan allmänheten och företag såsom banker och försäkringsbolag. Nästan 7 av 10 anger att de kommunicerar via e-post med sina leverantörer. I maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla, är det inte längre tillåtet för företag att skicka ut känslig information via kanaler som klassas osäkra. GDPR hotar alltså den vanligaste kanalen för kundkommunikation hos många företag.

e-Boks A/S fortsætter på vækstspor

18. May 2017

e-Boks A/S fortsætter på vækstspor

Årsregnskabet for 2016 viser vækst i både omsætning, resultat og antal medarbejdere. Nye EU-regler kan danne grobund for yderligere kundetilgang i 2017.

Digital dialog er fremtiden

3. April 2017

Digital dialog er fremtiden

I følge Brian Solis, Digital Analyst, Altimeter Group, opplever nærmere ni av ti bedrifter at de står midt oppe i et stort digitalt skifte. Tiden der brev med sensitiv personinformasjon ble sendt med tradisjonell post er snart over, og digital kommunikasjon tar over. Men hva skal til for å lykkes med digitale endringsprosesser?

Klok digitalisering er den beste medisinen

3. April 2017

Klok digitalisering er den beste medisinen

Digitalisering gir enorme muligheter for helsevesenet og kan spare samfunnnet for milliarder. Likevel henger vi langt etter i bruken av teknologi i helsesektoren. Tiden er inne for selvmedisinering.

Digital dialog är framtiden

14. March 2017

Digital dialog är framtiden

Enligt marknadsanalytikern Brian Solis , Digital Analyst, Altimeter Group, upplever nästan nio av tio företag att de befinner sig mitt i ett stort digitalt skifte. En tid där brev med känsliga personuppgifter skickas per post är snart ett minne blott och digital kommunikation tar över. Men vad krävs för att lyckas med digitala förändringsprocesser?

Sykepleiere får bedre medlemsservice med e-Boks

3. March 2017

Sykepleiere får bedre medlemsservice med e-Boks

Norsk Sykepleier Forbund (NSF), med 108.000 medlemmer, er kommet langt med digitaliseringen av sin medlemskommunikasjon. Bare i løpet av de tre siste årene er portokostnadene redusert med 70 prosent. Når NSF nå implementerer e-Boks` integrerte portalløsning som en del av deres «Min Side»-løsning, er målet å tilby enda mer brukervennlig kommunikasjon og dermed bedre service overfor medlemmene.

Futurebank 2017 – mer fart og samarbeid

3. March 2017

Futurebank 2017 – mer fart og samarbeid

Nylig samlet Norges fintech-elite seg for å diskutere fremtidens bankløsninger. Alle aktører elsker samarbeid, fart og omstillingsevne. Norge skal bli ledende på finansiell teknologi.

Är säkerheten garanterad?

20. February 2017

Är säkerheten garanterad?

Som en följd av den tilltagande digitaliseringen ökar företagens tillgång till personuppgifter drastiskt. Personuppgifterna underlättar för företagen att förstå vad deras användare verkligen vill ha. Men med utvecklingen följer också risken att informationen kommer på villovägar och i värsta fall missbrukas. Detta är en risk som både företag och myndigheter bör ta på stort allvar.

Er sikkerheten ivaretatt?

20. February 2017

Er sikkerheten ivaretatt?

Som en følge av den pågående og allestedsnærværende digitaliseringen får bedrifter tilgang til enorme mengder data. Dette skaper nye muligheter for selskaper som på en mer målrettet måte kan treffe forbrukerne. Dette er bra for både forbrukeren og selskapene. Men med utviklingen følger også risikoen for at informasjonen kommer på avveie og blir misbrukt. Dette er en trussel både selskaper og myndigheter må ta på alvor.

e-Boks improves membership service for nurses

20. February 2017

e-Boks improves membership service for nurses

The Norwegian Nurses Organisation (NSF) has made significant progress in digitising its communications to members, of which it has some 108,000. In the space of just three years, postage costs have been reduced by 70 percent. NSF is now implementing e-Boks’ integrated portal system as part of its "My Page" solution with the aim of making communication even more user-friendly and thus enhancing the service it provides to its members.

Spådommer for 2017

20. January 2017

Spådommer for 2017

Vi lever i en spennende tid. Teknologien endrer måten vi lever livene våre på og digitalisering gir oss muligheter vi aldri har sett maken til. Kunstig intelligens og smarte gjenstander utvikles stadig, samtidig som IoT-teknologi og samarbeidende systemer blir en viktigere del av hverdagen vår.

Creditsafe digitaliserer med e-Boks

16. January 2017

Creditsafe digitaliserer med e-Boks

Creditsafe, verdens mest brukte leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, digitalisererer distribusjonen av gjenpartsbrev og varsler om betalingsanmerking ved bruk av e-Boks. Årlig sender Creditsafe ut over en million dokumenter.

Spaningar 2017

15. January 2017

Spaningar 2017

Vi lever i en spännande tid. Ny teknik har lett till att vi helt har ändrat hur vi lever våra liv och digitaliseringen ger oss möjligheter vi aldrig sett maken till. Artificiell intelligens och smarta prylar utvecklas i en rasande takt och IoT-tekniken blir en allt viktigare del av vår vardag.

Hvordan ser fremtidens bank ut?

4. January 2017

Hvordan ser fremtidens bank ut?

Banken slik vi kjenner den er død. Hva må bankene gjøre for å ruste seg for fremtiden? Hvordan ser fremtidens bank ut?

Är big data = big business?

4. January 2017

Är big data = big business?

Datamängderna som hanteras av företag idag har växt exponentiellt de senaste åren och utecklingen har lett till att företag idag tvingas se över hur man arbetar. Big data blir bara viktigare och viktigare för företag och för många kan det vara nyckeln till framgång.

Big data – big business?

3. January 2017

Big data – big business?

Datamengdene selskaper håndterer har vokst eksponentielt de siste årene og drastisk endret måten selskaper opererer på. Bedriftene får bedret inntjeningspotensialet – kundene får bedre brukeropplevelser.

Hur ser framtidens bank ut?

2. January 2017

Hur ser framtidens bank ut?

Banken som den har sett ut historiskt är passé, men hur ser framtiden ut? Och vad kan bankerna göra för att skapa framtidens bank?

Effektiviserer og forbedrer KLPs kundekommunikasjon

25. November 2016

Effektiviserer og forbedrer KLPs kundekommunikasjon

KLP, Norges største selskap innen livsforsikring, har kommet langt med digitaliseringen av sin kundekommunikasjon. Våren 2016 ble e-Boks integrert i KLPs egen «Min Side» løsning, på denne måten har KLP lagt til rette for digital kommunikasjon med sine medlemmer. På sikt regner KLP med å kunne spare flere millioner i året samt forbedre kundeopplevelsen i dialogen med kundene.

Framtidens flytande förväntningar

16. November 2016

Framtidens flytande förväntningar

Tekniken blir en allt viktigare del av vardagen, och påverkar också konsumenternas förväntningar på dig och ditt företag. Hur förberedda är ni på den nya konsumenten och deras flytande förväntningar?

Flytende forventninger til fremtiden

16. November 2016

Flytende forventninger til fremtiden

Teknologi blir en stadig viktigere del av hverdagen, og preger også forbrukernes forventninger til din bedrift. Hvor forberedt er ditt selskap på den nye forbrukeren og deres flytende forventninger?

Geir Aasen ny leder for e-Boks i Norge

17. October 2016

Geir Aasen ny leder for e-Boks i Norge

Geir Aasen er ansatt som leder av e-Boks i Norge. Aasen har lang erfaring fra IT-bransjen, og har blant annet arbeidet i Microsoft, Hewlett-Packard, Evry og TargetEveryOne. I tillegg er Ulrik Falkner Thagesen ansatt som ny adm. direktør i e-Boks A/S. Falkner Thagesen er tidligere Nordic CEO i Mediacom.

Ulrik Falkner Thagesen udnævnt som adm. direktør for e-Boks A/S

7. October 2016

Ulrik Falkner Thagesen udnævnt som adm. direktør for e-Boks A/S

Gennem 15 år har e-Boks skabt stor forandring i det danske samfund, og virksomheden har udviklet sig til en førende nordisk virksomhed indenfor digitalisering. Pr. 1. januar 2017 tiltræder Ulrik Falkner Thagesen, der kommer til at stå i spidsen for en ambitiøs og offensiv nordisk vækststrategi.

Gevinstene uteblir

31. August 2016

Gevinstene uteblir

Stat og kommune i Norge må bli flinkere til å ta ut gevinster av IT-prosjekter, viser Rambølls ferske rapport, «IT i praksis 2016 – Digitaliseringsrapporten».

Snabbare bostadsköp med digital underskrift

21. June 2016

Snabbare bostadsköp med digital underskrift

2014 var Jyske Bank en av de första danska bankerna att introducera digital signering via e-Boks. Sen dess har kunderna kunnat sköta sina underskrifter av t.ex. lånepapper hemifrån på sin egen dator, istället för att besöka ett bankkontor.

Ny EU-lov skjerper krav til håndtering av personopplysninger

21. June 2016

Ny EU-lov skjerper krav til håndtering av personopplysninger

25. mai 2016 trådte den nye persondataloven fra EU i kraft. Loven, som skal være implementert i løpet av to år, sier blant annet at personopplysninger ikke kan distribueres i usikre kanaler. Alle selskaper som opererer i EU/EØS må i løpet av de neste to årene forholde seg til skjerpede krav i den nye personvernreguleringen som trådte i kraft i mai 2016.

Raskere vei til boligkjøpet med digital underskrift

20. June 2016

Raskere vei til boligkjøpet med digital underskrift

I dag er digital underskrift rullet ut til både private og kommersielle kunder i Jyske Bank, og ca 1500 ganger om dagen signeres et digitalt dokument. Privatkundene har hittil fått valget mellom digitalt og papir, men det går med raske skritt mot en situasjon hvor Jyske Bank kun vil bruke elektroniske underskrifter. Dette gir mer effektiv saksbehandling og dermed kortere ekspedisjonstid for kundene.

Nytt EU-direktiv skärper krav på hantering av personuppgifter

20. June 2016

Nytt EU-direktiv skärper krav på hantering av personuppgifter

Den 25 maj trädde EUs nya dataskyddsförordning, som behandlar hantering av personuppgifter, i kraft. Lagen, som ska vara implementerad i verksamheter inom två år, slår bland annat fast att personuppgifter inte får distribueras i osäkra kanaler.

Tenk nordisk!

15. June 2016

Tenk nordisk!

Stadig flere bedrifter tenker nordisk også når det gjelder sin digitale infrastruktur. De store aktørene innen bank, finans og telekom ligger først i løypa, og ser at IT-løsninger som fungerer på tvers av landegrensene gir bedre kundeopplevelse og styrket konkurransekraft.

Tänk nordiskt!

13. June 2016

Tänk nordiskt!

Fler och fler företag börjar tänka nordiskt även när det kommer till digital infrastruktur. De största aktörerna inom bank, finans och telekom har varit först ut, och de vittnar om att IT-lösningar som fungerar även över landsgränser ger en bättre kundupplevelse och bättre konkurrenskraft.

Effektiv digital signatur også for bedriftsmarkedet

27. May 2016

Effektiv digital signatur også for bedriftsmarkedet

Stadig flere banker tar i bruk e-Boks’ løsning for digital signatur inn mot bedriftsmarkedet slik at kundene slipper å gå i banken når papirer skal signeres.

Effektiv digitalisering av bostadsmarknaden

26. May 2016

Effektiv digitalisering av bostadsmarknaden

Om du idag skriver på ett hyreskontrakt för en lägenhet, är det allt som oftast i form av ett fysiskt pappersavtal. Men om bara 3-4 år kan flera hundra tusen bostadsrelaterade underskrifter istället att göras digitalt varje år. Dessutom kan flera miljoner dokument som inte kräver underskrift komma att distribueras genom e-Bok

Effektiv digitalisering av boligmarkedet

23. May 2016

Effektiv digitalisering av boligmarkedet

Om du i dag skriver under på en leiekontrakt på en leilighet i en boligstiftelse, skjer det som oftest i form av en vanlig papiravtale. Men i løpet av bare tre til fire år kan flere hundre tusen årlige underskrifter i bolignæringen gjøres digitalt, og millioner av dokumenter uten underskrifter kan distribueres via e-Boks.

Effektiv digital signatur nu även för företag

23. May 2016

Effektiv digital signatur nu även för företag

Flera banker har börjat använda e-Boks lösning för digital signatur för företagsmarknaden – nu slipper kunderna gå till banken för att signera dokument.

Digitalisering løfter HR-arbeidets strategiske betydning

12. May 2016

Digitalisering løfter HR-arbeidets strategiske betydning

HR-funksjonen er under press i mange selskaper - til tross for at strategisk HR-arbeid er viktigere enn noensinne i en tid der forandring er det eneste konstante. For å få aksept blant toppledelsen bør HR-funksjonen i mindre grad snakke om myke verdier, men heller vise hvilken effekt HR-arbeidet har på bunnlinjen, for konkurransekraften og avkastning av arbeidet.

Digitalisering på agendaen

4. May 2016

Digitalisering på agendaen

Nylig la den norske regjering frem Stortingsmeldingen «Digital Agenda». Statsråden har mottatt mange positive tilbakemeldinger, men han har dårlig tid. Digital Agenda er en ambisiøs melding som skal sette fart på digitaliseringen av offentlig sektor for å øke produktiviteten gjennom å arbeide smartere. I følge statsråden ligger Norge langt fremme på området, men likevel bak land vi liker å sammenligne oss med, som for eksempel Danmark.

2. May 2016

Årsresultat 2015: Vækstår med væsentlige investeringer

Annual Report 2015 – a year of growth with significant investments in e-Boks A / S A solid growth has secured a new record turnover of e-Boks A/S in 2015 with increase of 15% to 170, 1 million. DKK. Overall, 2015 was the biggest year ever for e-Boks A/S in terms of deliveries in the core business: 11 million users are on board, 308 million documents have been delivered and 1.6 million digital signatures are completed.

Betala räkningarna direkt från e-Boks

28. April 2016

Betala räkningarna direkt från e-Boks

Digitaliseringen har gett oss möjligheten att ta emot räkningar och fakturor elektroniskt, vilket vi i Sverige gjort under många år. Från och med sommaren 2016 kommer e-Boks alla kunder även kunna betala räkningarna och fakturorna direkt från e-Boks.

Business Intelligence-lösning hjälper företag att förbättra kundkommunikationen

28. April 2016

Business Intelligence-lösning hjälper företag att förbättra kundkommunikationen

När ska vi skicka ut ett brev för att så många som möjligt ska läsa det? Vilka kundsegment öppnar dokument först – och vilka öppnar dem aldrig? Den här typen av frågor är oerhört viktiga för företag, myndigheter och organisationer som använder e-Boks i sin kundkommunikation.

Betal regninger direkte fra e-Boks

27. April 2016

Betal regninger direkte fra e-Boks

Digitalisering har lenge gjort det mulig å motta regninger elektronisk. Fra sommeren 2016 kan man betale regninger direkte fra e-Boks.

Business Intelligence-løsning forbedrer kundekommunikasjonen

26. April 2016

Business Intelligence-løsning forbedrer kundekommunikasjonen

Med over 100 millioner innlogginger årlig har e-Boks stor innsikt i digital forbrukeratferd. Denne kunnskapen er snart tilgjengelig gjennom en ny Business Intelligence-løsning. Når skal vi sende ut brev til kunden for at flest mulig skal lese dem? Hvilke kundesegmenter åpner dokumentene først – og hvem åpner dem aldri? Disse spørsmålene er det viktig å få besvart når en avsendervirksomhet skal benytte seg av e-Boks i sin kundekommunikasjon.

Scandic digitaliserar med e-Boks

13. April 2016

Scandic digitaliserar med e-Boks

Scandic tar hjälp av e-Boks för att digitalisera sina HR-processer. I ett första steg erbjuder hotellkedjan sina 5000 anställda i Sverige digitala lönespecifikationer. Härnäst ska de även se över fler processer för att på sikt exempelvis kunna låta nyanställda signera sina avtal utan att behöva hantera fysiska dokument.

Adm. direktør Henrik Andersen siger farvel til e-Boks

5. April 2016

Adm. direktør Henrik Andersen siger farvel til e-Boks

Efter 15 år i førersædet for e-Boks A/S har Henrik Andersen besluttet sig for at overgive ledelsesansvaret til nye kræfter. Virksomheden står dermed over for et direktørskifte, og bestyrelsen er i gang med at finde en ny topchef. Under Henrik Andersens ledelse har e-Boks gennemgået en rivende udvikling fra en bæredygtig, god idé til et selskab med over 11 mio. brugere i syv lande og egne datterselskaber i Norge og Sverige.

Betal direkte fra e-Boks

30. March 2016

Betal direkte fra e-Boks

Digitaliseringen har gjort det nemt at sende og modtage elektroniske fakturaer, men det skal også være enkelt for brugerne at betale regninger, som modtages i e-Boks. Derfor står en ny betalingsmulighed klar fra sommeren 2016.

Business Intelligence-løsning skal forbedre kommunikation til brugerne

30. March 2016

Business Intelligence-løsning skal forbedre kommunikation til brugerne

Med mere end 100 millioner logins årligt har e-Boks stor viden om brugernes adfærd omkring digital kommunikation. Den viden stilles snart til rådighed for afsenderne via en ny Business Intelligence-løsning.

Øget satsning på mobil kommunikation

30. March 2016

Øget satsning på mobil kommunikation

Tendensen i de senere år viser tydeligt, at brugen af digitale løsninger bevæger sig mod mobile enheder på bekostning af traditionelle pc'er. Den udvikling gør sig også gældende hos e-Boks, hvor app'en nu er den mest populære måde at tilgå e-Boks på. Derfor styrkes udviklingen af det mobile yderligere i 2016.

Digitalisera eller lägg ner?

23. March 2016

Digitalisera eller lägg ner?

För många företag består HR-arbetet fortfarande av onödigt många manuella och tidskrävande uppgifter, och vissa hävdar till och med att funktionen är föråldrad. Men en effektiv och digitaliserad HR-funktion spelar en viktig roll i många strategiska beslut, vilket kan vara skillnaden mellan ett välfungerande och ett icke fungerande företag.

Knack, knack - vem där?

22. March 2016

Knack, knack - vem där?

Mellan åren 2008 och 2014 stängde över 200 fysiska bankkontor i Sverige och bara mellan 2010-2012 försvann kontanthanteringen på nästan 500 svenska bankkontor. Förändringarna sker främst på grund av att kundernas beteende har förändrats. Ingen knackar på bankens dörren längre, åtminstone inte den fysiska dörr. Bankernas vardag blir alltmer digital, och behovet av digital kompetens växer.

Digitalisering eller død?

8. March 2016

Digitalisering eller død?

For mange bedrifter består HR-arbeidet fremdeles av unødvendig mange manuelle og tidkrevende oppgaver, og enkelte hevder funksjonen er utdatert. For å øke sin relevans må HR-funksjonen digitaliseres. Det sikrer effektivitet, bedre omdømme og mer tid til viktige strategiske oppgaver.

Bank, bank – hvem er der?

1. March 2016

Bank, bank – hvem er der?

Nylig ble det klart at flere, store norske banker kutter filialer og stillinger på grunn av radikalt endret kundeatferd. Ingen banker på døren lenger. Bankhverdagen blir stadig mer digital, og behovet for digital ekspertise vokser. Bank- og finansbransjen opplever en kraftig omveltning. Kundene trenger ikke lenger filialer for å utføre transaksjoner. Fysisk kontakt er erstattet av digitale møteplasser, og mobilbanken gjør operasjoner raskere og mer oversiktlig.

Odense Sportscentrum vinder Danskernes Idrætspris

11. January 2016

Odense Sportscentrum vinder Danskernes Idrætspris

Nytænkende idrætskollektiv, der gør det let at dyrke idræt i forening, sikrer at pris bliver på Fyn

18. December 2015

Åbn ny e-Boks app med dit fingeraftryk

Brugere med iPhone 5S eller nyere kan nu slippe for at taste CPR-nummer og adgangskode, når der skal læses dokumenter i e-Boks. En ny udgave af app’en, som bruges af flere millioner danskere, giver mulighed for at logge på den digitale postboks kun ved hjælp af fingeraftryk. Ud over Touch ID-login byder opdateringen på lang række nye funktioner og nemmere søgning.

Krigsveteraner, roere og multisportshus kæmper om Danskernes Idrætspris

4. December 2015

Krigsveteraner, roere og multisportshus kæmper om Danskernes Idrætspris

248 indstillinger er nu kogt ned til tre finalister i kampen om Danskernes Idrætspris. Valget er faldet på Team Veteran fra Frederiksberg, Odense Sportscentrum fra Fyn samt Universitetsroning fra Aalborg. Den endelige vinder bliver offentliggjort 9. januar 2016 ved DR’s sportsgalla SPORT 2015. Vinderen modtager 50.000 kr. og et tilsvarende beløb - øremærket et idrætsinitiativ - til hjemkommunen. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.

e-Boks og Wozniacki går sammen om velgørende tennis-event

19. November 2015

e-Boks og Wozniacki går sammen om velgørende tennis-event

e-Boks og Caroline Wozniacki har indgået et samarbejde med Børnehjælpsdagen om en årlig tennis-event for anbragte børn. Den 24. november spiller 22 børn tennis med den danske verdensstjerne.

11. November 2015

Digital kommunikation giver mere tilfredse kunder

Nordea Liv & Pension er i efteråret 2015 gået over til at sende dokumenter ud via e-Boks. Målet med den digitale kommunikation er først og fremmest at sikre høj tilfredshed hos kunderne. Adm. direktør Steen Michael Erichsen fortæller her om sammenhængen mellem øget digitalisering og bedre kundeoplevelser.

11. November 2015

Boligbranchen satser på digitale aftaler

I boligbranchen er førende leverandører af administrationssystemer i fuld gang med at implementere løsninger, der på få år kan flytte millioner af dokumenter til e-Boks.

11. November 2015

Jyske Bank tager hul på digital signering til erhvervskunder

Med en ny digital signeringsløsning via e-Boks kan erhvervskunder i Jyske Bank nu skrive dokumenter under når som helst og hvor som helst.

Nu skal danskerne tænke ind i boksen

14. October 2015

Nu skal danskerne tænke ind i boksen

En ny kampagne skal åbne danskernes øjne for en række uudnyttede muligheder i e-Boks.

e-Boks, DIF og DR P4 åbner for indstillinger: De næste to uger jagtes Danmarks bedste idrætsprojekt

28. September 2015

e-Boks, DIF og DR P4 åbner for indstillinger: De næste to uger jagtes Danmarks bedste idrætsprojekt

I løbet af de næste 14 dage skal danskerne finde og indstille de bedste lokale idrætsinitiativer, som skal dyste om Danskernes Idrætspris 2015. I dag åbner indstillingsperioden, og parterne bag prisen – e-Boks, DIF og DR P4 – indbyder alle danskere til at foreslå deres favoritkandidater. Danskernes Idrætspris uddeles 9. januar 2016 ved DR’s sportsgalla.

21. September 2015

e-Boks ind i Sverige med ny stor satsning

I mere end 14 år har danskerne kunnet benytte sig af e-Boks, og i 2012 blev den digitale postløsning også introduceret på det norske marked. Nu kommer turen til Sverige. En langsigtet investering betyder, at både myndigheder, virksomheder og privatbrugere fra efteråret 2015 får adgang til at bruge løsningen i en svensk udgave.

15. September 2015

Klare fordele ved at tænke nordisk

I Danmark, Norge og Sverige har de offentlige myndigheder valgt hver deres tilgang til digitalisering. Men mange private virksomheder er til stede på flere nordiske markeder, og for dem er der oplagte fordele ved at tænke tværnordisk, når der skal vælges digital infrastruktur.

15. September 2015

Ny Nordic Market Director i e-Boks

Morten Olesen tiltrådte som ny Nordic Market Director hos e-Boks i starten af august. Her fortæller han om sin baggrund – og om forventningerne til det nye job og til samarbejdet med e-Boks kunder.

15. September 2015

Ny sikkerhedsstandard i e-Boks

e-Boks håndterer hver dag store mængder fortrolig kommunikation til sine brugere, og derfor har datasikkerhed altid haft højeste prioritet. Nu er e-Boks blevet ISO 27001-compliant, og det betyder en modernisering af sikkerhedsarbejdet.

5 tendenser, som kan ændre din forretningsmodel

23. June 2015

5 tendenser, som kan ændre din forretningsmodel

I en tid, hvor alt bliver digitaliseret, kommer traditionelle forretningsmodeller under pres. Læs med og få fem bud på, hvordan digitale tendenser kan påvirke din virksomhed – lige fra nye, deleøkonomiske forretningsmodeller til de unge, digitale nomader.

23. June 2015

Lær af Jyske Bank: Få succes med digital signering

Jyske Bank er en del af Bankdata-samarbejdet og tog i maj 2014 signeringsløsningen fra e-Boks i brug. Men hvordan kommer din virksomhed i gang med digital signering? Per Thuesen, områdedirektør for Produktudvikling i Jyske Bank, giver dig bankens bud på en vellykket implementering af digital signering – trin for trin.

22. May 2015

En styrket organisation

Når sikkerhed er allerbedst, mærker man det mindst. Vi anvender risk management til at være skarpe på det, der truer vores kritiske forretningsaktiviteter, så vi kan prioritere vores indsats. 100% sikkerhed er praktisk talt umuligt, men vi skal være dygtige til at agere hurtigt og minimere konsekvenserne, hvis noget går galt.

22. May 2015

3 skarpe til Tim Frank Andersen

Brugerne har taget godt imod ny e-Boks, hvor både det nye design og det forbedrede overblik falder i god jord. Ved en brugerundersøgelse i september 2014 svarede 85% ”god” eller ”meget god”, da de blev bedt om at give deres overordnede vurdering af ny e-Boks. Men hvad skal virksomheder og myndigheder fokusere på for at lykkes digitalt? Det har vi spurgt en af Danmarks førende it-eksperter, Tim Frank Andersen, om.

7. May 2015

Satsning på udvikling løfter e-Boks

Med udviklingstiltag for næsten 37 mio. kr. i det seneste år er der satset stort på produktudvikling hos e-Boks. Dette skal fremtidssikre den digitale platform til vækst både i og uden for Danmark. Trods den markante oprustning præsenterer e-Boks A/S et solidt resultat for 2014, viser koncernens årsregnskab.

Årsresultat 2014: Satsning på udvikling løfter e-Boks

7. May 2015

Årsresultat 2014: Satsning på udvikling løfter e-Boks

Med udviklingstiltag for næsten 37 mio. kr. i det seneste år er der satset stort på produktudvikling hos e-Boks. Dette skal fremtidssikre den digitale platform til vækst både i og uden for Danmark. Trods den markante oprustning præsenterer e-Boks A/S et solidt resultat for 2014, viser koncernens årsregnskab.

Egedal vurderer ledere via e-Boks

16. April 2015

Egedal vurderer ledere via e-Boks

Egedal Kommune har valgt at benytte e-Boks som den foretrukne kanal til ledelsesevalueringer, arbejdspladsvurderinger (APV) og trivselsmålinger. e-Boks når nemlig ud til alle medarbejdere – uanset om de sidder ved pc’en til daglig eller ej.

Feltstudier og klar kommunikation gør digitale brugere trygge

16. April 2015

Feltstudier og klar kommunikation gør digitale brugere trygge

Feltstudier og klar kommunikation gør digitale brugere trygge

17. February 2015

e-Boks indgår ny kontrakt om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har i dag underskrevet kontrakt med e-Boks A/S om at levere en Digital Post-løsning, når den eksisterende kontrakt udløber. Den nye Digital Post-løsning forventes klar til idriftsættelse i starten af 2016.

3. February 2015

Større kendskab, hyppigere brug og mere smartphone

e-Boks årlige kendskabsmåling viser, at danskerne har taget den digitale postboks til sig. På alle parametre er der stigning i kendskabet – og det gælder både blandt de helt unge og dem over 60.

Sådan får børn og unge adgang til e-Boks

3. February 2015

Sådan får børn og unge adgang til e-Boks

I visse tilfælde har børn og unge brug for at kunne modtage dokumenter i e-Boks. Det gælder f.eks. i forbindelse med fritidsjobs hos arbejdsgivere, som kun sender lønsedler ud digitalt. Læs her, hvordan det kan håndteres.

Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset vinder Danskernes Idrætspris

12. January 2015

Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset vinder Danskernes Idrætspris

De tre finalister til Danskernes Idrætspris er fundet

4. December 2014

De tre finalister til Danskernes Idrætspris er fundet

219 initiativer blev indstillet til Danskernes Idrætspris, og herefter afgav danskerne 40.378 stemmer, der afgjorde, hvilke ni regionale initiativer der skulle gå videre i konkurrencen. Nu har DIF udvalgt de tre initiativer, der skal dyste om Danskernes Idrætspris og 100.000 kr. til et idrætsinitiativ i hjemkommunen. Finalisterne er Cold Hawaii i Thisted, Sports- og Fritidspark Arendal i Silkeborg samt Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset.

Danskerne har valgt ni regionale vindere

24. November 2014

Danskerne har valgt ni regionale vindere

Danskerne har indstillet 221 initiativer til prisen fordelt over hele landet. Herefter har ni regionale dommerpaneler nomineret tre regionale initiativer i hver af P4-regionerne, og nu har 40.378 danskere så stemt om, hvilke ni initiativer der skal gå videre til semifinalen. Hos e-Boks er man overvældede over den opbakning, der har været til prisen, som tidligere hed Årets Idrætskommune.

e-Boks og Team Danmark i nyt partnerskab om talentudvikling

25. September 2014

e-Boks og Team Danmark i nyt partnerskab om talentudvikling

e-Boks, der er Nordens førende leverandør af digital infrastruktur, og Team Danmark har indgået et nyt treårigt partnerskab, som skal være med til at sikre gode vilkår for udviklingen af nye danske talenter. e-Boks har i samarbejde med DIF og DR P4 tidligere i dag offentliggjort en ny idrætspris – Danskernes Idrætspris – som er en del af det nye partnerskab.

Nu skal danskerne hylde lokalidrætten

25. September 2014

Nu skal danskerne hylde lokalidrætten

Hvert år i januar hyldes profilerne i den danske sportsverden til DR’s sportsgalla. Fra 2015 skal også de lokale idrætsinitiativer hædres med prisen kaldet Danskernes Idrætspris. e-Boks er sponsor, og sammen med DIF og DR P4 inviterer de alle danskere til at indstille deres favorit-idrætsinitiativ.

Brugerne er glade for ny e-Boks

11. September 2014

Brugerne er glade for ny e-Boks

Både det nye design og det forbedrede overblik falder i god jord hos brugerne. Efter lanceringen af ny e-Boks har vi spurgt brugerne om deres oplevelse, og tilfredsheden er stor.

11. September 2014

Ny e-Boks – også under motorhjelmen

Midt i august måned blev ny e-Boks frigivet. Både design og funktion har gennemgået en synlig opgradering. Men også den bagvedliggende arkitektur er gennemgribende fornyet.

Succesfuld digitalisering slutter først med den digitale kunde

11. September 2014

Succesfuld digitalisering slutter først med den digitale kunde

Når virksomheden går fra papirpost til e-Boks, er der fordele ved at gøre digitaliseringen obligatorisk for alle – for først når den digitale kunde har taget løsningen i brug, får virksomheden fuld effekt af digitalisering.