Nis Alnor og de øvrige medarbejdere på klinikken ”Slagelsekiropraktoren” begyndte at bruge e-Boks Express i 2021, når de skulle sende journaloplysninger og kvitteringer, som indeholder navn og cpr-nummer på patienterne. De sender cirka 20-25 breve af denne type om måneden gennem e-Boks Express.

 

Nis Alnor er fuld tilfreds med e-Boks Express og siger: ”e-Boks er en platform som stort set alle borgere over 15 har adgang til og det er en kendt løsning for modtageren. For vores klinik er det en simpel og relativ billig måde at sende sikker post på. Det er langt fra alle borgere, som har en sikker mail, og eftersom mange af de breve klinikken sender indeholder personfølsomme data, skal vi som afsender være sikker på, at også modtager har sikker mail, hvilket ikke altid er tilfældet. Omvendt ved vi at vores modtager har en e-Boks, som de er fortrolig med at bruge.”

 

Læs mere om e-Boks Express her.